Journal Sponsorship

Publisher

Acta medica Lituanica is an official journal of the Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius University and Institute of Oncology. It publishes data on high quality research, mostly from Lithuania, Baltic countries and Eastern Europe. The journal provides a forum for the publication of original papers, review articles, preliminary notes, short communications and case reports in various fields of medicine and biomedical sciences. Acta medica Lituanica requires disclosure of all conflicts of interests by everyone involved in the publication process – editorial board members, reviewers, and authors – to ensure unbiased pulications. All papers are published in English, with a summary in Lithuanian. Double-blinded peer review is practised in our journal. The journal is published since 1994 four issues per year in both electronic and paper versions. Since 2002, Acta medica Lituanica is indexed in the Index Copernicus database.

Acta medica Lituanica – oficialus Lietuvos mokslų akademijos, Vilniaus universiteto ir Onkologijos instituto leidinys, kuriame skelbiami aukštos kokybės moksliniai tyrimai, daugiausia iš Lietuvos, Baltijos ir Rytų Europos šalių. Žurnale spausdinami skirtingų medicinos ir biomedicininių mokslų sričių originalūs moksliniai straipsniai, mokslinių tyrimų apžvalgos, eksperimentinių ir klinikinių tyrimų rezultatai, trumpi pranešimai bei klinikiniai atvejai. Pagal Acta medica Lituanica nuostatus redaktoriai, recenzentai ir autoriai turi deklaruoti galimus interesų konfliktus ir taip užtikrinti straipsnių objektyvumą. Straipsniai skelbiami anglų kalba su lietuviškomis santraukomis, jiems taikomas dvigubas aklas recenzavimas. Žurnalas leidžiamas nuo 1994 m. kartą per ketvirtį (elektroninė ir spausdintinė versijos). Nuo 2002 m. Acta medica Lituanica įtrauktas į tarptautinę duomenų bazę „Index Copernicus“.

Lietuvos mokslų akademijos leidybos skyrius