Vol 60, No 1 (2014)

Table of Contents

Organism and Environment

Ligita Baležentienė, Edmundas Bartkevičius
PDF

Ecosystem Protection

Marina Valentukevičienė, Gytautas Ignatavičius, Vaidotas Valskys
PDF

Chronicle

Lie­tuvos parazitologų mokslo draugijų veiklos apžvalga (minint pirmosios jų įkūrimo 55-metį)
Jadvyga Grikienienė, Tamara Arnastauskienė, Gediminas Valkiūnas
PDF