Author Details

Grikienienė, Jadvyga

  • Vol 58, No 3 (2012) - Chronicle
    Dviguba sukaktis: 60 metų Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijai ir 130 metų, kai gimė jos įkūrėjas prof. P. B. Šivickis
    Details  PDF
  • Vol 60, No 1 (2014) - Chronicle
    Lie­tuvos parazitologų mokslo draugijų veiklos apžvalga (minint pirmosios jų įkūrimo 55-metį)
    Details  PDF