Kuro ir energijos naudojimo Lietuvoje ir jos pramonėje 2010–2015 m. analizė

Vygandas Gaigalis, Romualdas Škėma

Abstract


Straipsnyje aprašomi ir analizuojami ūkio raidos, kuro ir energijos naudojimo Lietuvoje bei jos pramonėje 2010–2015  m. ypatumai, kitimo tendencijos. Parodyta šio laikotarpio bendrojo vidaus produkto augimo sparta, pramonės dalis bendrojoje pridėtinėje vertėje, bendrųjų vidaus ir galutinių energijos sąnaudų sudėtis ir pokyčių tendencijos pabrėžiant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių indėlį bendrosiose vidaus sąnaudose. Pateikti visos pramonės ir jos pagrindinių dedamųjų produkcijos indeksai, galutinis energijos sunaudojimas bei jo kitimo tendencijos pažymint didžiuosius pramonės elektros energijos, gamtinių dujų, šiluminės energijos, akmens anglių, malkų ir medienos atliekų bei skysto kuro (mazutų) vartotojus pagal ekonominės veiklos rūšis. Parodytos pramonės įmonių išlaidos aplinkos apsaugai bei pramonės plėtrą stabdantys veiksniai.

Keywords


ūkio raida; pramonė; energetika; energijos sunaudojimas; efektyvus energijos naudojimas; aplinkosauga

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/energetika.v63i1.3506

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-7208 (Print)
ISSN 1822-8836 (Online)