Žemės ūkio mokslai

Lietuvos mokslų akademijos moksliniame periodiniame leidinyje „Žemės ūkio mokslai – Agricultural Sciences“ publikuojami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai lietuvių arba anglų kalbomis iš šių mokslo sričių ir krypčių:
biomedicinos mokslai: agronomija (06B), miškotyra (14B),  
zootechnika (13B), veterinarinė medicina (12B);
technologijos mokslai: mechanikos inžinerija (09T), aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T) (žemės ūkio inžinerija ir melioracija);  
socialiniai mokslai: vadyba ir administravimas (03S), ekonomika (04S) (žemės ūkio ekonomika, sociologija, kaimo plėtra ir pan.).

Vol 23, No 3 (2016)

Table of Contents

Agronomija

Edita Eimutytė, Aida Adamavičienė, Rita Pupalienė, Mantas Oksas, Rasa Kimbirauskienė, Sigitas Čekanauskas, Kęstutis Romaneckas
PDF
Darija Jodaugienė, Aušra Sinkevičienė, Aida Adamavičienė, Vaida Steponavičienė, Jurgita Munikienė
PDF
Žygimantas Staugaitis, Alvyra Šlepetienė, Vita Tilvikienė, Žydrė Kadžiulienė
PDF
Rimanta Vainorienė, Natalija Burbulis, Aušra Blinstrubienė, Vaida Jonytienė
PDF

Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka

Eglė Sendžikienė, Milda Gumbytė
PDF

Agronomijos mokslo istorijos puslapiai

Agronomijos (žemės ūkio) studijų dalykai ir jų apimtys 1922–1932 m. Lietuvos ir Europos šalių aukštosiose mokyklose
Algirdas Juozas Motuzas
PDF