Žemės ūkio mokslai

Lietuvos mokslų akademijos moksliniame periodiniame leidinyje „Žemės ūkio mokslai – Agricultural Sciences“ publikuojami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai lietuvių arba anglų kalbomis iš šių mokslo sričių ir krypčių:
biomedicinos mokslai: agronomija (06B), miškotyra (14B),  
zootechnika (13B), veterinarinė medicina (12B);
technologijos mokslai: mechanikos inžinerija (09T), aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T) (žemės ūkio inžinerija ir melioracija);  
socialiniai mokslai: vadyba ir administravimas (03S), ekonomika (04S) (žemės ūkio ekonomika, sociologija, kaimo plėtra ir pan.).

Vol 23, No 1 (2016)

Table of Contents

Agronomija

Eglė Barkauskaitė, Alfreda Kasiulienė, Valdas Paulauskas, Giedrius Šlekys
PDF
Nijolė Liepienė, Roma Semaškienė
PDF
Aušra Marcinkevičienė, Edita Eimutytė, Eventas Šaučiūnas, Robertas Kosteckas, Silvija Kosteckienė
PDF
Liudmila Tripolskaja, Ingrida Verbylienė
PDF

Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka

Audrius Aleknavičius, Pranas Aleknavičius, Virginija Gurskienė
PDF

Kronika

2015 m. apgintos žemės ūkio mokslų srities daktaro disertacijos
PDF