Žemės ūkio mokslai

Lietuvos mokslų akademijos moksliniame periodiniame leidinyje „Žemės ūkio mokslai – Agricultural Sciences“ publikuojami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai lietuvių arba anglų kalbomis iš šių mokslo sričių ir krypčių:
biomedicinos mokslai: agronomija (06B), miškotyra (14B),  
zootechnika (13B), veterinarinė medicina (12B);
technologijos mokslai: mechanikos inžinerija (09T), aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T) (žemės ūkio inžinerija ir melioracija);  
socialiniai mokslai: vadyba ir administravimas (03S), ekonomika (04S) (žemės ūkio ekonomika, sociologija, kaimo plėtra ir pan.).

Vol 23, No 2 (2016)

Table of Contents

Agronomija

Aistė Juchnevičienė, Ilona Vagusevičienė, Aušra Brazaitytė, Pavelas Duchovskis
PDF
Regina Malinauskaitė
PDF
Živilė Tarasevičienė, Orinta Aleknavičiūtė, Aloyzas Velička, Judita Černiauskienė, Aurelija Paulauskienė, Vitalija Jurevičienė, Aurimas Krasauskas, Dalė Televičiūtė
PDF
Rimanta Vainorienė, Natalija Burbulis, Vaida Jonytienė, Aušra Blinstrubienė, Vytautas Rauckis
PDF

Zootechnika

Audrius Korsukovas, Česlovas Jukna, Vaidotas Prusevičius
PDF

Ekonomika

Stasys Mizaras, Diana Lukminė
PDF