Atsinaujinančiųjų energijos išteklių rėmimo klaidos

  • Vidmantas JANKAUSKAS

Abstract

Analizuojami du pagrindiniai paramos elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, būdai: žalieji (supirkimo) tarifai ir supirkimo kvotos (žalieji sertifikatai), nurodyti abiejų būdų pranašumai ir trūkumai. Išnagrinėtos dažniausiai pasitaikančios elektros energijos gamintojų, naudojančių AEI, rėmimo, taikant žaliuosius tarifus, klaidos. Pateikti konkretūs klaidingo žaliųjų tarifų taikymo pavyzdžiai. Kritiškai įvertinti numatomi Lietuvoje esamos AEI energetikos rėmimo tvarkos pakeitimai. Raktažodžiai: atsinaujinantieji energijos ištekliai, žalieji tarifai, žalieji sertifikatai
Published
2011-04-01
Section
Energetika