Kintamųjų sūkių hidroagregato integravimo į energetikos sistemą galimybės

  • Rimantas Pranas DEKSNYS
  • Darius ALIŠAUSKAS

Abstract

Remiantis klasikinės elektrotechnikos teorijos pagrindais ir šiuolaikiniais mokslo laimėjimais mikroprocesorinių ir informacinių technologijų srityje, galima tobulinti kintamųjų sūkių hidroagregato žadinimo valdymo sistemos struktūrą pasitelkus erdvinę vektorinę moduliaciją. Kintamųjų sūkių hidroagregato srovių, įtampų ir elektromagnetinių srautų vektorių dedamosioms nustatyti ir galios grandinės analizei taikoma ekvivalentinė schema Parko d ir q koordinatėse. Šio tipo hidroagregatui universalaus matematinio modelio principai aprašomi diferencialinių matricinių lygčių sistemomis. Hidrogeneratoriaus stacionarių bei pereinamųjų vyksmų statoriaus ir rotoriaus grandinių srovių ir įtampų pasiskirstymų nustatymui taikant Kalmano filtro metodą suformuluojama judesio lygties sąlyga. Kompiuterinio imitavimo principais nustatoma pradinės sąlygos ir konvergavimo kriterijai, o gaunamų parametrų reikšmių grafiniam vaizdavimui naudojama vienkriterinės regresijos metodika. Raktažodžiai: kintamųjų sūkių hidroagregatas, žadinimo valdymo sistema, generatoriaus režimas, siurblio režimas, Kalmano filtras, vyksmų dinamika
Published
2011-07-01
Section
Energetika