Elektros energijos gamybos technologijų darnumo vertinimas, taikant integruotus rodiklius

  • Dalia ŠTREIMIKIENĖ
  • Asta MIKALAUSKIENĖ
  • Jūratė ZAIKIENĖ

Abstract

Analizuojami elektros energijos gamybos technologijų darnumo vertinimo klausimai. Straipsnyje atliktas elektros energijos gamybos technologijų darnumo vertinimas Europos Sąjungoje (ES), remiantis daugiakriteriniais analizės metodais. Darnumo vertinimui pritaikyti integruoti technologijų darnumo rodikliai, leidžiantys įvertinti elektros energijos gamybos technologijas pagal socialinius, aplinkosauginius ir ekonominius darnumo vertinimo rodiklius ir kiekvienai technologijai suteikti vieną įvertį bei suskirstyti elektros energijos gamybos technologijas pagal jų indėlį įgyvendinant darnaus energetikos vystymosi tikslus ES. Elektros energijos gamybos technologijų vertinimui ES panaudoti ES atliktų empirinių studijų rezultatai. Tyrimas parodė, kad pažangiausios elektros energijos gamybos technologijos yra paremtos atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais. Raktažodžiai: elektros energijos gamybos technologijos, darnumo vertinimas, rangavimas
Published
2011-07-01
Section
Energetika