Dažnio bei aktyviųjų galių automatinio valdymo kokybė ir paslaugų apskaita

  • Albertas NARGĖLAS
  • Andrius ŽĄSYTIS

Abstract

Automatinis generacijos valdymas – tai pagrindinis veiksnys, leidžiantis operatyviai vykdyti sistemų tiek pirminį, tiek antrinį reguliavimą. Jo apskaitos mechanizmai yra būtina sąlyga ir svarbiausias veiksnys, skatinantis naudoti bei plėtoti šią paslaugą. Be aiškios ir tikslios apskaitos metodikos gamintojai negali prognozuoti paslaugos rentabilumą ir tampa nuostolinga tiekti automatinio generacijos valdymo paslaugą elektros energijos rinkoje, nes tai susiję su generuojančių šaltinių papildomomis kuro ir įrenginių išlaidomis. Pateikiama metodika automatinio generacijos valdymo paslaugai apskaičiuoti. Raktažodžiai: automatinis generacijos valdymas, tarpsisteminiai srautai, tarpsisteminės paslaugos
Published
2011-07-01
Section
Energetika