Sprendimų priėmimas energetikos sektoriuje

  • Dalia ŠTREIMIKIENĖ
  • Indrė ŠIKŠNELYTĖ
Keywords: sprendimų priėmimas, darnus vystymasis, energetikos sektorius

Abstract

Straipsnyje analizuojamas sprendimų priėmimas energetikos sektoriuje. Darbe iš­nagrinėti ir susisteminti daugiakriterinių sprendimų priėmimo paramos instrumentai ir jų taikymo sritys bei panaudojimo galimybės. Parinkti daugiakriterinių sprendimų paramos instrumentai aplinkos politikos integravimui energetikoje bei apibrėžtos jų taikymo galimybės energetikos politikoje. Parengta energetikos sektoriaus daugiakri­terinių sprendimų priėmimo metodika, pagrįsta poveikio energetikos ir aplinkosau­gos politikos prioritetinių tikslų vertinimu. Darnaus vystymosi apibrėžimas yra pra­plečiamas, atsižvelgiama į įvairių kartų plačią filosofiją apie pagrindinius Žmogaus, Gamtos ir Sistemos pajėgumų harmonizavimo aspektus. Remiantis šiuo išplėstiniu apibrėžimu, yra pristatoma patobulinta Varomosios jėgos-Būsenos-Atsako (VBA-ŽGS) energetikos politikos kūrimo sistema. Pagrindinis indėlis yra Būsenos dalies modelia­vimas apjungiant Žmogaus, Gamtos ir Sistemos dalis, siekiant sukurti visa apimančias ir susijusias strategijas. Pateikiama nuosekli energetikos politikos kūrimo sistema ir aprašomas jos naudojimo būdas.
Published
2012-03-01
Section
Energetika