Tikimybinis energetinio saugumo vertinimas. Kauno šilumos tiekimo rinkos analizė

  • Juozas Augutis
  • Vaida Matuzienė
Keywords: energetika, energetinis saugumas, tikimybinė analizė

Abstract

Straipsnio tikslas yra pristatyti sukurtą tikimybinę energetinio saugumo metodiką, kuri leidžia analizuoti įvairių rizikų (techninių, ekonominių, socio-politinių) pasekmių įtaką energetiniam saugumui. Pateikta metodika yra dviejų dalių: trikdžio formavimosi iš grėsmės modelis ir sutrikdytos energetikos sistemos vystymosi modelis. Skaičiavimai atliekami remiantis tikimybinės saugos analizės metodais. Straipsnyje pateiktas bendras energetikos sistemos modelis, paaiškinti jo koncepcijos elementai (grėsmės realizacija, trikdis, barjeras, pasekmė), įvesti energetikos sistemos pasekmių po grėsmės realizacijos vertinimo rodikliai. Sukurtos metodikos demonstracijai pasirinkta AB „Kauno energija“. Išnagrinėti keli hipotetiniai sistemos plėtros scenarijai esant vienam trikdžiui – visiškai nutraukus dujų tiekimą. Scenarijai apima įvairius šilumos gamybos būdus – tiek Kauno termofikacinės elektrinės rekonstrukciją, tiek ir biokuro katilinių statybą. Naudojantis sukurta technologija, įvairūs Kauno šilumos tiekimo plėtros scenarijai palyginti tarpusavyje, parodytas laisvos šilumos gamybos rinkos privalumas.
Published
2012-05-01
Section
Energetika