Biodegalų gamybos ir vartojimo plėtros Lietuvoje įvertinimas

  • Vladislovas Katinas
  • Juozas Savickas
Keywords: biodegalai, bioetanolis, biodyzelinas, rapsų metilo esteris

Abstract

Straipsnyje atlikta biodegalų gamybos ir vartojimo būklės bei galimybių ir apimčių plėtros šalyje analizė, pateikta ES šalių biodegalų potencialo informacija, įvertinti pagrindiniai šios pramonės šakos tolimesnio vystymosi aspektai. Išnagrinėti bei praktiniu požiūriu įvertinti Lietuvoje atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą skatinantys ES ir LR teisės aktai bei norminiai dokumentai, reglamentuojantys biodegalų gamybą. Pateikta svarbiausia informacija apie biodegalų gamybos pajėgumus bei potencialą šalies įmonėse. Išryškinti racionalaus sprendimo reikalaujantys biodegalų gamybos klausimai, susiję su šalutinės produkcijos panaudojimo problemomis.
Published
2012-05-01
Section
Energetika