Daugiakriterinės analizės metodo taikymas parenkant Ignalinos AE V1 pastato įrengimų išmontavimo būdą. 2. Daugiakriterinės analizės metodika ir jos taikymo rezultatai

  • Gintautas Poškas
  • Povilas Poškas
  • Arūnas Sirvydas
  • Audrius Šimonis
Keywords: Ignalinos AE V1 pastatas, įrangos išmontavimo būdai, daugiakriterinių sprendimų analizės metodų taikymas

Abstract

Antrajame šios straipsnių serijos darbe, apžvelgus ir palyginus daugiakriterinių sprendimų analizės metodus, parinkti du metodai: AHP ir FUZZY. Šių metodų pagrindu sudaryta pirmajame šios serijos straipsnyje nagrinėtos problemos sprendimo metodika. Ekspertų vertinimai ir skaičiavimų rezultatai rodo, kad apšvitos dozė darbuotojams, projekto išlaidos ir neradioaktyviųjų (įskaitant ir dezaktyvuotų) atliekų masė yra svarbiausi kriterijai vertinant išmontavimo ir dezaktyvavimo būdus. Vertinimai abiem metodais parodė, kad I išmontavimo ir dezaktyvavimo būdas (kai atliekama radioaktyviųjų komponentų dezaktyvacija) yra geresnis už II būdą (kai neatliekama radioaktyviųjų komponentų dezaktyvacija). Todėl būtų tikslinga I būdą parinkti kaip tinkamiausią Ignalinos AE pastato V1 nebenaudojamos įrangos, kai susidaro nedegios, trumpaamžės labai mažai radioaktyvios ir mažai / vidutiniškai radioaktyvios atliekos, išmontavimui.
Published
2012-05-01
Section
Energetika