Smulkiojo verslo plėtros „žaliosios“ energetikos sektoriuje galimybių vertinimas

  • Aušra Pažėraitė
  • Mindaugas Krakauskas
Keywords: smulkusis verslas, „žalioji“ energetika, atsinaujinantys energijos ištekliai

Abstract

Straipsnyje analizuojamos smulkiojo verslo plėtros galimybės energetikos sektoriuje. Įvardijamos pagrindinės plėtros prielaidos  –  politinės, ekonominės, socialinės ir techninės. Prielaidos analizuojamos remiantis pagrindiniais atsinaujinančių išteklių energijos sektorių reglamentuojančiais teisės aktais kartu su smulkiajam ir vidutiniam verslui skirtu įstatymu bei praktine įstatymų taikymo patirtimi. Pateikiami kiekvienos prielaidos svarbiausi aspektai bei jų vertinimas.
Published
2013-02-15
Section
Energetika