Augalų energinės apykaitos balansas ir jo vertinimas

  • Povilas Algimantas Sirvydas
  • Vidmantas Kučinskas
Keywords: augalo energijų balansas, biomasės energetika, transpiracijos energetika, augalo energinė apykaita

Abstract

Augalų energinės apykaitos procesai tiesiogiai susieti su pasaulinio masto problemomis (maisto ir bioenergijos), kurias galima apibūdinti kaip Saulės energijos akumuliaciją ir jos koncentraciją biologine forma. Augalo energijų balanso nagrinėjimas ir vertinimas išryškina veiksnius, turinčius įtakos augalo energinės apykaitos vyksmui. Pagrindiniu augalo energinės apykaitos rodikliu yra transpiracijos skaičius Sk, kuris išreiškiamas energijos, sunaudotos transpiracijai ir konvekciniams šilumos mainams su aplinka, santykiu. Staigiausi transpiracijos ir šilumos mainų su aplinka pokyčiai stebimi prie mažų transpiracijos skaičiaus Sk (1–3) reikšmių. Augalų atiduota aplinkai šiluminė energija, vandens garo ir aplinkos temperatūros pavidalo šiluma dalyvauja sudarant lokalų mikroklimatą.
Published
2013-05-15
Section
Šiluminė fizika