Dujų klampos įtakos turbininiams debito matuokliams tyrimas

  • Eugenijus Maslauskas
  • Antanas Pedišius
  • Jurij Tonkonogij
Keywords: turbininiai dujų debito matuokliai, matavimo paklaidos, klampa, slėgis

Abstract

Atliktas dujų klampos pokyčių kintant jų slėgiui poveikio turbininiams debito matuokliams tyrimo rezultatų apibendrinimas, palygintos turbininių matuoklių matavimo paklaidos aukšto (p > 0,6 MPa) ir žemo (atmosferos) slėgio kalibravimo įrenginiuose. Parodyta, kad pagal turbininių matuoklių paklaidų kitimo pobūdį esant atmosferos slėgiui galima numatyti paklaidų pokyčių dėsningumus, padidėjus slėgiui. Nustatyta, kad esant atmosferos slėgiui ir ReD  ≤ 2 · 105 tirtų matuoklių paklaidų sklaida ribose (+3–1,5) %, padidinus slėgį sumažėja iki ± (0,3–0,5) %. Esant ReD > 106 paklaidos priartėja prie tam tikros asimptotinės vertės. Tyrimo išvados gali būti panaudotos įvertinant dujų turbininių matuoklių kalibravimo aukšto slėgio įrenginiuose tikslingumą.
Published
2013-05-15
Section
Šiluminė fizika