Grynojo skysčio lašelių fazinių virsmų režimų universalusis ciklas. 1. Ciklo sudarymo metodas ir pernašos procesų skaitinio modeliavimo metodika

  • Gintautas Miliauskas
Keywords: grynojo skysčio lašeliai, šilumos ir masės mainai, Furje laiko mastelis, fazinių virsmų universalusis ciklas, skaitinis modeliavimas

Abstract

Straipsnyje apžvelgti grynojo skysčio lašelių šilumos ir masės mainų modeliavimo kombinuotu analitiniu-skaitiniu metodu pasiekimai. Patvirtintas laidumu šildomų lašelių terminės būsenos ir fazinių virsmų parametrų kitimo Furje kriterijumi išreikštu masteliu universalumas išpurkšto skysčio lašelių atžvilgiu. Iškelta lašelių fazinių virsmų režimų universalaus ciklo idėja. Pateiktas šio ciklo sudarymo metodas ir aptarta lašelio pernašos procesų jame skaitinio modeliavimo metodika. Laidumu šildomų vandens lašelių fazinių virsmų kondensacinio režimo bei nestacionariųjų fazinių virsmų ir pusiausviro garavimo režimų nuoseklaus modeliavimo pavyzdžiais pagrįstas universalaus ciklo gyvybingumas.
Published
2014-08-12
Section
Šiluminė fizika