Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  • Vaclovas Miškinis
  • Arvydas Galinis
  • Inga Konstantinavičiūtė
  • Vidas Lekavičius
Keywords: pirminė energija, galutinė energija, energijos intensyvumas, energijos balansas

Abstract

Rengiant Lietuvai reikšmingus energetikos sektoriaus perspektyvinės plėtros projektus ir strateginius dokumentus, labai svarbu detaliai analizuoti energijos vartojimo ūkio šakose kaitos tendencijas, įvairiapusiškai pagrįsti racionalius energijos poreikius, kurie sudarytų palankias prielaidas tolesniam šalies ekonomikos augimui. Šio straipsnio tikslas  –  apibendrinti metodinius energijos balanso rengimo principus, nustatyti energijos vartojimo pokyčius 2000–2012 m. ir įvertinti energijos suvartojimo ūkio šakose ir ekonomikos augimo tarpusavio ryšius, taip pat atlikti energijos vartojimo rodiklių Baltijos šalyse ir pasirinktose ES šalyse lyginamąją analizę.
Published
2014-08-12
Section
Energetika