Matematinis modeliavimas – energetikos strateginio planavimo pagrindas

  • Vaclovas Miškinis
  • Arvydas Galinis
  • Inga Konstantinavičiūtė
  • Vidas Lekavičius
  • Dalius Tarvydas
Keywords: matematinis modeliavimas, energetikos sektoriaus raida, strateginis energetikos planavimas, galutinė energija, energijos poreikių prognozavimas, energetikos politika

Abstract

Rengiant Lietuvai reikšmingus energetikos sektoriaus perspektyvinės plėtros projektus ir strateginius dokumentus, labai svarbu įvairiapusiškai išnagrinėti energijos naudojimo ūkio šakose kaitos tendencijas, numatyti racionalius perspektyvinius energijos poreikius taikant modernius energetikos planavimo metodus ir matematinius modelius, pagrįsti racionalias energetikos sektoriaus raidos ir funkcionavimo kryptis. Straipsnio tikslas – apibendrinti Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje sukauptą mokslinių energetikos perspektyvinio planavimo tyrimų patirtį, pateikti reikšmingiausių vykdytų tyrimų apžvalgą, atskleisti matematinio modeliavimo vaidmenį energetikos strateginio planavimo sistemoje formuojant šalies energetikos politiką, išryškinant ir nustatant Lietuvos energetikos sektoriaus raidos ir funkcionavimo kryptis, geriausiai atitinkančias visuomenės lūkesčius, ambicingus ES energetikai keliamus tikslus ir globalius iššūkius.
Published
2016-11-29
Section
Articles