Biokuro savybių ir juo kūrenamų mažos bei vidutinės galios įrenginių efektyvumo ir taršos parametrų tyrimai

  • Nerijus Pedišius
  • Marius Praspaliauskas
  • Mantas Valantinavičius
  • Tomas Vonžodas
  • Vladas Zaleskas
  • Egidijus Lemanas
  • Deimantė Čepauskienė
Keywords: biokuro savybės, pelenų sudėtis ir lydumas, vandens šildymo katilai, efektyvumas, emisijos, kietosios dalelės

Abstract

Atlikti mažos galios šildymo katilų, kūrenamų biokuru, efektyvumo ir išmetamų emisijų tyrimai. Tyrimai vykdyti keliais etapais: pirmajame etape buvo eksperimentiškai tiriamos šiuo metu plačiausiai naudojamo biokuro, pagaminto iš biomasės, ir potencialiai perspektyvaus biokuro, pagaminto iš agromasės, savybės siekiant nustatyti, kaip toks kuras turi būti paruošiamas, kad efektyviai sudegtų šildymo įrenginiuose; antrajame etape atlikti oro / degiųjų produktų maišymosi įvairios konstrukcijos šildymo katilų degimo kamerose ir oro / degimo produktų kanaluose skaitiniai, eksperimentiniai tyrimai siekiant užtikrinti tinkamą degimo produktų buvimo laiką karštojoje zonoje ir jų temperatūrą. Šiame darbe taip pat pateikiami kietųjų dalelių (KD) koncentracijos pasiskirstymo degimo produktuose priklausomai nuo jų dydžio tyrimo rezultatai ir KD koncentracijos mažinimo metodų analizė.
Published
2016-11-29
Section
Articles