Išmaniojo elektros tinklo plėtra

  • Virginijus Radziukynas
  • Arturas Klementavičius
Keywords: išmanieji tinklai, perdavimo tinklas, skirstomasis tinklas, bandomieji projektai, išmaniosios technologijos, elektros vartotojas, teisinis reglamentavimas

Abstract

Straipsnyje apžvelgiami išmaniųjų tinklų plėtros ypatumai. Aptariama išmaniojo tinklo kaip šiuolaikinio pažangaus elektros tinklo samprata ir ateities vizija, apžvelgiami jo diegimo teisinio reglamentavimo aspektai, parodoma, kad dabartiniame raidos etape vyrauja bandomieji išmaniųjų tinklų projektai. Pažymima, kad išmaniųjų tinklų kūrimas šiuo metu Europoje vyksta kaip natūralus techninės pažangos procesas, o ne kaip privalomos politikos vykdymas. Pateikiama bendra išmaniųjų tinklų plėtros schema, susidedanti iš bandomųjų ir infrastruktūros projektų, ir jos finansavimo šaltiniai. Apžvelgtos išmaniųjų technologijų taikymo Lietuvos perdavimo ir skirstymo tinkluose perspektyvos. Išnagrinėta, kokią naudą elekt­ros vartotojams, tinklų operatoriams, verslui ir visuomenei gali atnešti išmaniųjų tinklų plėtra. Teigiama, kad Lietuvoje diegiama Sumanios specializacijos programa yra perspektyvi ir gali veiksmingai prisidėti prie Lietuvos mokslo ir verslo pastangų derinimo ir abipusiškumo stiprinimo diegiant išmaniuosius tinklus Lietuvoje. Daroma išvada, kad Lietuvoje atsiras daugiau įmonių (aukštųjų technologijų srityje), kurios kurs ir gamins „lietuviškus“ išmaniųjų tinklų / technologijų sprendimus ir prisidės prie Europos Komisijos rekomendacijos kurti daugiau aukštesnės pridėtinės vertės produktų.
Published
2016-11-29
Section
Articles