Dvejopo kuro variklio eksergijos balanso palyginamieji tyrimai

  • Vygintas Daukšys
  • Sergėjus Lebedevas
Keywords: dyzelinis variklis, dvejopas kuras, eksergija

Abstract

Straipsnyje pateikti dyzelinio variklio „4ČN 79,5/95,5“, konvertuoto veikimui naudojant dvejopas dyzelinas (D)–gamtinės dujos (GD) kurą (D/GD), kogeneracinio ciklo energetinių parametrų tyrimų rezultatai. Tyrimų tikslu tapo variklio, veikiančio naudojant D ir dvejopą (D/GD) kurą, kogeneracinio ciklo antrinių energijos išteklių (išmetamųjų dujų ir aušinančio kontūro vandens) energijos efektyvumo panaudojimo rodiklių palyginamoji analizė. Eksergijos balanso energetinės sudedamosios ištirtos plačiuose apkrovos (pme = 1,98–5,99 bar) ir D/GD sudėties (100/0–20/80) bei variklio reguliavimo parametrų pasikeitimo diapazonuose. Eksergijos balanso suminio naudingumo koeficiento (ηExΣ), įvertinančio elektros ir šiluminės energijos panaudojimo efektyvumą, sumažėjimas neviršijo 3–4 % ir 22 % atitinkamai aukštos ir žemos jėgainės apkrovos režimuose. Mažėjant eksergijos panaudojimo efektyvumo rodikliams (ηExe, ηExΣ), absoliutus eksergijos potencialas praktiniam panaudojimui dėl šiluminės energijos sudedamosios augimo didėja nuo 3–18 % aukštos apkrovos režimuose ir iki 14–58 % žemos apkrovos režimuose. Nustatyta, kad santykinai mažesni absoliučių eksergijos balanso rodiklių pasikeitimai būdingi dyzelinėms jėgainėms su didesne indikatorinio proceso dinamika. Tai leidžia teigti, kad kogeneracinio ciklo energetinių sudedamųjų gerinimo potencialas yra didinant indikatorinio proceso dinaminius rodiklius (pvz., ankstinant dyzelino įpurškimo paskubos kampą φinj).
Published
2019-12-18
Section
Hidrologija