Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 64, No 2 (2018) Experts from Lithuanian Energy Institute trained Algerian specialists in the field of Severe Accident Analysis Details   PDF
 
Vol 59, No 1 (2013) Extraction of highly purified microfibrils from the renewable resources by using green technology Abstract   PDF
Anna Putniņa, Silvija Kukle, Jānis Grāvītis
 
Vol 64, No 1 (2018) Faults diagnostics of high-voltage equipment based on the analysis of the dynamics of changing of the content of gases Abstract   PDF
Oleg Shutenko
 
Vol 62, No 1-2 (2016) Frequency regulation with vehicle-to-grid (V2G) option in multi-generation power network Abstract   PDF
Hitesh Dutt Mathur, Yogesh Krishan Bhateshvar
 
Vol 59, No 1 (2013) Garuojančių lašelių sudėtinės pernašos nestacionariųjų procesų sąveikos sisteminis įvertinimas Abstract   PDF
Gintautas Miliauskas, Kristina Norvaišienė
 
Vol 58, No 3 (2012) Gas sensitivity of stoichiometric and excess-iron Ni-Zn ferrite prepared by sol-gel auto-combustion Abstract   PDF
Andris Sutka, Gundars Mezinskis, Gundars Strikis, Andreis Siskin
 
Vol 64, No 1 (2018) GEMINI Plus project for HTGR nuclear cogeneration demonstration Details   PDF
 
Vol 57, No 2 (2011) Geometrical characteristics and hydraulic radius of packing devices Abstract   PDF
Alexandr PUSHNOV
 
Vol 57, No 4 (2011) Grunto kolektoriaus ventiliuojamo oro šildymui konstrukcijos parametrų skaičiavimo metodika Abstract   PDF
Rimvydas AMBRULEVIČIUS, Stefa LYNIKIENĖ
 
Vol 60, No 2 (2014) Grynojo skysčio lašelių fazinių virsmų režimų universalusis ciklas. 1. Ciklo sudarymo metodas ir pernašos procesų skaitinio modeliavimo metodika Abstract   PDF
Gintautas Miliauskas
 
Vol 58, No 1 (2012) Gyvenimas, paskirtas Lietuvos upėms tyrinėti Abstract   PDF
Jonas JABLONSKIS
 
Vol 59, No 4 (2013) Ignalinos AE 1-ojo bloko vandens valymo ir aušinimo sistemos radiologinio užterštumo tyrimas Abstract   PDF
Gintautas Poškas, Rimantas Zujus, Gintautas Miliauskas
 
Vol 58, No 3 (2012) Impact of temperature variation on energy consumption and productivity of the occupants in office buildings Abstract   PDF
Rokas Valančius, Andrius Jurelionis
 
Vol 60, No 1 (2014) Implementation of different unbundling options in electricity and gas sectors of the CEE EU member states Abstract   PDF
Vidmantas Jankauskas
 
Vol 62, No 1-2 (2016) Incorporation of particles into the bulk of expanded polystyrene foam using physical vapour deposition technologies Abstract   PDF
Šarūnas Varnagiris, Jolanta Donėlienė, Simona Tučkutė, Tomas Vonžodas, Martynas Lelis, Darius Milčius
 
Vol 60, No 2 (2014) Industrial CHP excess heat efficient usage for cooling Abstract   PDF
Priit Uuemaa, Haralds Vigants, Dagnija Blumberga, Imre Drovtar
 
Vol 57, No 4 (2011) Influence of the geometry, relative position and length of sewer plate heat exchangers on their effectiveness Abstract   PDF
Alexandr PUSHNOV
 
Vol 64, No 1 (2018) International MITHYGENE-ETSON benchmark Details   PDF
 
Vol 64, No 2 (2018) Investigation of dynamic electricity line rating based on neural networks Abstract   PDF
Levente Rácz, Bálint Németh
 
Vol 62, No 1-2 (2016) Investigation of fluid flow structure in open type cavity under stationary and pulsatile flow conditions Abstract   PDF
Paulius Vilkinis, Mantas Valantinavičius, Nerijus Pedišius
 
Vol 62, No 4 (2016) Išmaniojo elektros tinklo plėtra Abstract   PDF
Virginijus Radziukynas, Arturas Klementavičius
 
Vol 59, No 2 (2013) Išpurkšto vandens gyvavimo ciklas ir lašelių nestacionariojo garavimo sausame ore universalios trukmės diagrama Abstract   PDF
Gintautas Miliauskas, Kristina Norvaišienė
 
Vol 62, No 3 (2016) Įvadiniai Details   PDF
 
Vol 57, No 2 (2011) Jonizuojančiosios spinduliuotės laukų ir apšvitos dozių darbuotojams modeliavimas išmontuojant RBMK-1500 reaktoriaus avarinio aušinimo sistemą 2. Hidroakumuliacinių balionų išmontavimas Abstract   PDF
Audrius ŠIMONIS, Rimantas ZUJUS, Povilas POŠKAS
 
Vol 57, No 1 (2011) Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės Abstract   PDF
Jūratė KARBAUSKAITĖ, Eugenijus PEREDNIS
 
Vol 58, No 4 (2012) Kainodara ir šilumos kainų nustatymo metodikos Lietuvoje 1970–2012 m.: istorinė-ekspertinė apžvalga Abstract   PDF
Kazys Marcinauskas, Irena Korsakienė
 
Vol 59, No 3 (2013) Kietojo biokuro naudojimas Lietuvos šilumos gamybos sektoriuje, tolesnės perspektyvos ir poveikis aplinkai Abstract   PDF
Darius Verbickas, Romualdas Juknys, Arūnas Kleišmantas
 
Vol 57, No 3 (2011) Kintamųjų sūkių hidroagregato integravimo į energetikos sistemą galimybės Abstract   PDF
Rimantas Pranas DEKSNYS, Darius ALIŠAUSKAS
 
Vol 62, No 3 (2016) Klimato kaitos įtakos Lietuvos vandens ištekliams tyrimai Abstract   PDF
Jūratė Kriaučiūnienė, Brunonas Gailiušis, Diana Šarauskienė, Darius Jakimavičius, Aldona Jurgelėnaitė, Diana Meilutytė-Lukauskienė, Vytautas Akstinas, Aldona Tomkevičienė, Valdas Irbinskas
 
Vol 57, No 4 (2011) Klimato kaitos švelninimas namų ūkiuose Abstract   PDF
Dalia ŠTREIMIKIENĖ, Andžej VOLOCHOVIČ, Žaneta SIMANAVIČIENĖ
 
Vol 57, No 2 (2011) Kogeneracijos plėtros perspektyvų analizė po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo Abstract   PDF
Nerijus RASBURSKIS, Robertas PUODŽIUS, Petras URBONAS, Šarūnas PRIESKIENIS
 
Vol 60, No 4 (2014) Kondensacijos šilumos nuvedimo nuo tarpfazinio paviršiaus į vandens gilumą tyrimas taikant termografinį metodą Abstract   PDF
Darius Laurinavičius, Marijus Šeporaitis, Stasys Gasiūnas
 
Vol 57, No 1 (2011) Kronika Abstract   PDF
 
Vol 57, No 2 (2011) Kronika Abstract   PDF
 
Vol 57, No 3 (2011) Kronika Abstract   PDF
 
Vol 57, No 4 (2011) Kronika Abstract   PDF
 
Vol 58, No 1 (2012) Kronika Details   PDF
 
Vol 58, No 2 (2012) Kronika Details   PDF
 
Vol 58, No 3 (2012) Kronika Details   PDF
 
Vol 58, No 4 (2012) Kronika Abstract   PDF
 
Vol 59, No 1 (2013) Kronika Details   PDF
 
Vol 59, No 2 (2013) Kronika Details   PDF
 
Vol 59, No 3 (2013) Kronika Details   PDF
 
Vol 59, No 4 (2013) Kronika Details   PDF
 
Vol 60, No 1 (2014) Kronika Details   PDF
 
Vol 60, No 3 (2014) Kronika Details   PDF
 
Vol 60, No 4 (2014) Kronika Details   PDF
 
Vol 61, No 2 (2015) Kronika Details   PDF
 
Vol 61, No 3-4 (2015) Kronika Details   PDF
 
Vol 63, No 1 (2017) Kuro ir energijos naudojimo Lietuvoje ir jos pramonėje 2010–2015 m. analizė Abstract   PDF
Vygandas Gaigalis, Romualdas Škėma
 
Vol 63, No 1 (2017) Laminar burning velocity of ethanol premixed combustion enriched with liquefied petroleum gas (LPG) Abstract   PDF
Muh Nurkoyim Kustanto, I Nyoman Gede Wardana, Mega Nur Sasongko, Lilis Yuliati
 
Vol 57, No 2 (2011) Lietuvos energetikos darna su gamta Abstract   PDF
Juozas BAUBLYS, Vaclovas MIŠKINIS, Alfonsas MORKVĖNAS
 
Vol 60, No 2 (2014) Lietuvos energetikos institute – 11-oji tarptautinė konferencija CYSENI 2014 Details   PDF
 
Vol 63, No 1 (2017) Lietuvos energetikos instituto ir jo partnerių dėmesys vandens ekosistemoms Details   PDF
 
Vol 59, No 3 (2013) Lietuvos energetikos sistemos energetinio saugumo lygio kitimo vertinimas Abstract   PDF
Juozas Augutis, Linas Martišauskas
 
Vol 60, No 3 (2014) Lietuvos gyventojų pasirengimo mokėti už atsinaujinančius energijos išteklius vertinimas Abstract   PDF
Dalia Štreimikienė, Ilona Ališauskaitė-Šeškienė
 
Vol 58, No 1 (2012) Lietuvos pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo pramonėje 2005–2010 m. analizė Abstract   PDF
Vygandas GAIGALIS, Romualdas ŠKĖMA
 
Vol 57, No 1 (2011) Lietuvos upių baseinų litologijos įtaka hidrologiniam režimui Abstract   PDF
Andrius LITVINAITIS, Lina BAGDŽIŪNAITĖ-LITVINAITIENĖ
 
Vol 59, No 4 (2013) Lietuvos upių šilumos ištekliai ir jų daugiametė kaita Abstract   PDF
Jonas Jablonskis, Aldona Jurgelėnaitė, Aldona Tomkevičienė
 
Vol 63, No 3 (2017) Luminescence of X-ray induced radiation defects in modified lithium orthosilicate pebbles with additions of titanium dioxide Abstract   PDF
Janis Cipa, Gunta Kizane, Arnis Supe, Aleksejs Zolotarjovs, Arturs Zarins, Larisa Baumane
 
61 - 120 of 215 Items << < 1 2 3 4 > >>