Geosocialinių struktūrų sampratos metodologija

Paulius Kavaliauskas, Snieguolė Grigužauskaitė

Abstract


Straipsnyje nagrinėjama geosocialinių struktūrų skyrimo problema, ypatingą dėmesį teikiant paternalizuotų sociotopų arba paternų („tėvonijų“) sampratai ir jų formavimosi ypatumams. Atlikta paternų struktūros analizė ir pateiktos jų sudėtinės dalys nurodant svarbiausias savybes, miesto ir kaimo paternų skirtumus.
Pristatomas naujai sukurtas paternų socioekologinės klasifikacijos modelis, kuriame nurodyti du tipologiniai lygmenys ir penki rūšinės klasifikacijos požymiai. Naudoti klasifikacijoje tipizacijos kriterijai išsamiai išanalizuoti nusakant erdvinio identifikavimo principą bei akcentuojant jų svarbą. Nurodoma paternalizuotų geostruktūrų reikšmė planuojant teritorijas, remiantis šiuolaikinėmis teritorijų planavimo humanizavimo nuostatomis.

Keywords


socioekologija; geosocialinės struktūros; sociotopas; paternas; teritorinis identitetas; teritorijų planavimas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/geografija.v50i2.3003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1392-1096