Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 2 (2017) About graptolite genus Lithuanograptus once more Abstract   PDF
Juozas Paškevičius
 
Vol 1, No 4 (2015) Abstracts of Annual Conference of PhD Geology Students Abstract   PDF
 
Vol 2, No 1 (2016) Agrarinio kraštovaizdžio sklypinės sąskaidos kaita 1995–2013 m. (Rokiškio rajono savivaldybės pavyzdžiu) Abstract   PDF
Lukas Orlonas, Darijus Veteikis
 
Vol 4, No 1 (2018) Akustinio kraštovaizdžio samprata ir jo tyrimų ypatumai Abstract   PDF
Ričardas Skorupskas, Saulius Jaruševičius
 
Vol 1, No 3 (2015) Aplinkos apsaugos raidos problema Lietuvoje Abstract   PDF
Valentina Tuskenytė, Jonas Volungevičius
 
Vol 1, No 2 (2015) Baisieji skalūnai. Ar pagrįsti nuogąstavimai? Details   PDF
 
Vol 2, No 3 (2016) Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a. Abstract   PDF
Rimas Žaromskis, Saulius Gulbinskas
 
Vol 3, No 3 (2017) Bažnytkaimių vertė ir savastis kultūriniame kraštovaizdyje Abstract   PDF
Vilma Karvelytė-Balbierienė
 
Vol 3, No 2 (2017) Cenomanio-apatinės kreidos sluoksnio požeminio vandens išteklių ir hidrocheminių anomalijų modelinis įvertinimas Abstract   PDF
Marius Gregorauskas, Kostas Kaušinis, Modestas Bujanauskas, Vytautas Samalavičius, Robert Mokrik
 
Vol 4, No 1 (2018) Chlorophyll-a concentration retrieval in eutrophic lakes in Lithuania from Sentinel-2 data Abstract   PDF
Dalia Grendaitė, Edvinas Stonevičius, Jūratė Karosienė, Ksenija Savadova, Jūratė Kasperovičienė
 
Vol 3, No 1 (2017) Comparison of one-step and step-wise compression tests Abstract   PDF
Šarūnas Skuodis, Ahmet Habib Karaman, Neringa Dirgėlienė
 
Vol 2, No 1 (2016) Danutė Griniūtė-Kavaliauskienė (1953–2016) Details   PDF
 
Vol 2, No 1 (2016) Dirvožemio terminis režimas Lietuvoje Abstract   PDF
Viktorija Mačiulytė, Egidijus Rimkus
 
Vol 2, No 1 (2016) Ežerų socialinių funkcijų spektro įvertinimo pagal pakrantės kraštovaizdžio natūralumą galimybės (Šventosios baseino pavyzdžiu) Abstract   PDF
Gintaras Valiuškevičius, Jurgita Daubarienė
 
Vol 2, No 4 (2016) Geologinių pjūvių sudėties ir šiluminio laidumo vertės koreliacija Abstract   PDF
Žygimantas Palaitis, Jonas Satkūnas
 
Vol 2, No 2 (2016) Globuligerina oxfordiana (Grigelis, 1958) – revision of the first planktonic foraminifera discovered in the Upper Jurassic of Lithuania Abstract   PDF
Algimantas Grigelis
 
Vol 4, No 2 (2018) Grunto, armuoto geotinklais, kerpamojo stiprio tyrimai Abstract   PDF
Šarūnas Skuodis, Neringa Dirgėlienė
 
Vol 1, No 3 (2015) Hydrothermal effect on groundwater level fluctuations: case studies of Čepkeliai and Rėkyva peatbogs, Lithuania Abstract   PDF
Justas Kažys, Egidijus Rimkus, Julius Taminskas, Sigita Butkutė
 
Vol 1, No 3 (2015) Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos nacionaliniai parkai: palyginamoji analizė Abstract   PDF
Paulius Kavaliauskas, Giunai Nurijeva
 
Vol 2, No 4 (2016) Kasmetinės geologijos krypties doktorantų konferencijos santraukos / Abstracts of Annual Conference of PhD Geology Students Details   PDF
 
Vol 3, No 4 (2017) Kasmetinės geologijos krypties doktorantų konferencijos santraukos / Abstracts of Annual Conference of PhD Geology Students Abstract   PDF
 
Vol 3, No 4 (2017) Kasmetinės geologijos krypties doktorantų konferencijos santraukos / Abstracts of Annual Conference of PhD Geology Students Details   PDF
 
Vol 4, No 1 (2018) Klimatinės paplūdimių turizmo sąlygos Lietuvos jūros krante Abstract   PDF
Simona Dalinkevičiūtė, Justas Kažys
 
Vol 3, No 1 (2017) Klimato kaitos aspektai lietuviškame internete: ką galima sužinoti iš bendros statistinės informacijos Abstract   PDF
Justas Kažys
 
Vol 1, No 1 (2015) Klimato rodiklių scenarijai Lietuvos teritorijoje XXI a. Abstract   PDF
Dovilė Keršytė, Egidijus Rimkus, Justas Kažys
 
Vol 4, No 1 (2018) Kuršių nerijos nacionalinio parko paveldo būklės vertinimas Abstract   PDF
Ligita Braškytė, Regina Prapiestienė
 
Vol 4, No 2 (2018) Last journey to motherland of great explorer of Andean geology / Ultimo viaje a la patria del gran explorador de la geologia Andina Abstract   PDF
Algimantas Grigelis, Leonora Živilė Gelumbauskaitė
 
Vol 1, No 2 (2015) Lennart Jeppsson (1940 02 22 – 2015 04 22) Details   PDF
 
Vol 2, No 3 (2016) Lietuvos pedologinių draustinių būklės kritinė analizė Abstract   PDF
Valentina Tuskenytė, Jonas Volungevičius
 
Vol 4, No 2 (2018) Medininkų ledynmečio periodo moreninių gruntų mechaninės savybės Abstract   PDF
Ieva Lekstutytė, Saulius Gadeikis, Gintaras Žaržojus, Šarūnas Skuodis
 
Vol 1, No 1 (2015) Morfolitologinių anomalijų Kuršių nerijos jūros krante nustatymas Abstract   PDF
Darius Jarmalavičius, Donatas Pupienis, Gintautas Žilinskas, Julija Fedorovič
 
Vol 2, No 3 (2016) Nacionalinė mokslo programa „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ Details   PDF
Arūnas Bukantis, Justas Kažys, Jūratė Kriaučiūnienė
 
Vol 3, No 4 (2017) Nauji graptolitų taksonai Lietuvoje Abstract   PDF
Juozas Paškevičius
 
Vol 3, No 2 (2017) Naujos brachiopodų rūšys Lietuvoje Abstract   PDF
Juozas Paškevičius
 
Vol 1, No 3 (2015) Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdų bei metodų ypatumai geografijos pamokose Abstract   PDF
Regina Subotkevičienė
 
Vol 3, No 3 (2017) Panevėžio kultūros išteklių vaidmuo formuojant miesto įvaizdį Abstract   PDF
Ieva Ucinavičiūtė, Regina Prapiestienė
 
Vol 2, No 2 (2016) Pecularities of the lithology and fauna of the early Katian (Ordovician) in the Lithuanian facies zone Abstract   PDF
Juozas Paškevičius
 
Vol 3, No 4 (2017) Profesoriaus Algirdo Gaigalo nuopelnai Geologijos žurnalui Details   PDF
Juozas Paškevičius
 
Vol 1, No 4 (2015) Reflection of the Baltic Sea Lithuanian nearshore bottom peculiarities in the historical maps Abstract   PDF
Rimas Žaromskis, Saulius Gulbinskas
 
Vol 1, No 4 (2015) Ruopiškių stambios linijinės subglacialinės formos susidarymo ypatybės: glacialinių nuogulų struktūros tyrimas Abstract   PDF
Saulius Lozovskis, Valentas Katinas, Valentinas Baltrūnas
 
Vol 2, No 3 (2016) Saulius Gulbinskas (1961–2016) Details   PDF
 
Vol 2, No 2 (2016) Seisminės skersinės bangos greičio modeliavimas grunte panaudojus ekstremalųjį apmokymo algoritmą Abstract   PDF
Donatas Urbaitis, Audrius Indriulionis, Robert Mokrik, Juozas Kastytis Dundulis
 
Vol 1, No 3 (2015) Šešėlinės cigarečių rinkos analizė Marijampolės regione Abstract   PDF
Izolda Bražukienė, Simonas Dainauskas
 
Vol 2, No 2 (2016) Smėlio tyrimai patobulintu dinaminiu penetrometru Abstract   PDF
Gintaras Žaržojus, Kęstutis Kelevišius
 
Vol 3, No 3 (2017) Stichinės sausros ir sausringi laikotarpiai pagal Selianinovo hidroterminį koeficientą (HTK) Lietuvoje 1961–2015 metais Abstract   PDF
Donatas Valiukas
 
Vol 1, No 1 (2015) Stipraus štormo „Feliksas“ padariniai Lietuvos jūriniame krante Abstract   PDF
Darius Jarmalavičius, Gintautas Žilinskas, Donatas Pupienis
 
Vol 3, No 1 (2017) Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas) Abstract   PDF
Gintaras Valiuškevičius
 
Vol 1, No 2 (2015) Švenčionių aukštumos paviršių sudarančių glacialinių nuogulų karbonatingumo tyrimas Abstract   PDF
Eugenija Rudnickaitė, Leonid Slauto, Rimantė Guobytė
 
Vol 1, No 1 (2015) Tautos ir nacijos sampratos problema Abstract   PDF
Paulius Kavaliauskas, Mindaugas Jakutis
 
Vol 2, No 3 (2016) The 21st century projections of ground water level and hydrothermal conditions in Lithuanian peatbog ecosystems Abstract   PDF
Justas Kažys, Egidijus Rimkus, Johannes Edvardsson
 
1 - 50 of 57 Items 1 2 > >>