Tapatybės paieškos Roberto Keturakio poezijos rinkinyje Atspindžiai

  • Inga STEPUKONIENĖ

Abstract

Straipsnyje aptariama subjekto tapatybės paieškų problema Roberto Keturakio poezijos rinkinyje Atspindžiai, kuriame daugiausia dėmesio poetas sutelkia į savo asmenybės tapsmo istoriją, tapatumo ieškojimus. Siekis atsakyti į esminį būties klausimą – „kas aš esu?“ – skatina savo būties atspindžių ieškoti miesto istorijos ir kultūros kontekstuose iškeliant kultūrinę subjekto tapatybę; greta to atsiveria vyriškosios savimonės ir tapatybės atspindžiai, kuriuos poeto kūryboje padeda įprasminti G. Bachelard’o aptarta ugnies metafizika. Bene plačiausiai rekonstruojama tautinė subjekto tapatybė, kylanti iš gimtosios vietos, jos vertybių sakralizavimo. Darbo metodai: analitinis interpretacinis, aprašomasis, fenomenologinis. Raktažodžiai: R. Keturakio poezija, tapatybės paieškos, individualistinė lyrika, subjektas
Published
2011-01-01
Section
Literature