XIX a. pradžios Joniškio krašto oikonimija

  • Ilona MICKIENĖ
  • Aurina VENISLOVAITĖ

Abstract

Straipsnyje analizuojama istorinė oikonimija, apimanti XIX a. pradžioje Joniškio krašte vartotus vietų vardus. Istorinės oikonimijos tyrimai atskleidžia to meto gyvenamųjų vietų vardų ypatumus, jų užrašymo tendencijas. Bažnytinėse knygose užfiksuoti istoriniai oikonimai vis dar mažai nagrinėti Lietuvos onomastikoje. Šiame straipsnyje pirmąkart išsamiai pateikiama XIX a. pradžios Joniškio krašto istorinė oikonimija. Jame trumpai aptariama bažnytinių metrikų knygų rašymo tradicija Joniškyje, vietovardžių fiksavimo principai, išskiriami fonetiniai, morfologiniai, leksiniai, dėl kitų kalbų įtakos radęsi užrašymo ypatumai. Pateikiamas tiriamojoje knygoje rastų oikonimų ir jų variantų sąrašas. Raktažodžiai: bažnytinės metrikų knygos, oikonimai, Joniškis
Published
2011-04-01
Section
Language