Marija Alseikaitė-Gimbutienė – baltų archeologijos tyrėja

  • Adomas Butrimas
Keywords: baltų archeologija, geležies amžius, Vidurio ir Rytų Europos ak­mens ir žalvario amžius, indoeuropiečių kilmė, baltų susidarymas, archeologė Marija Gimbutienė

Abstract

Publikacijoje atskleidžiami žymiausios lietuvių archeologės nuopelnai baltų archeo­logijai. Pirmieji penkiolika jos veiklos ir tyrimų metų skirti baltų archeologijos ge­ležies amžiaus laidosenai aptarti. Vėliau per visą jos mokslinę karjerą vyraujant in­doeuropiečių kilmės ar senosios Europos civilizacijos tyrimams, baltų archeologija visada buvo jos interesų lauke ir visada buvo jos tautinės, mokslinės ir kultūrinės tapatybės dalimi.
Published
2012-03-01
Section
Archaeology