Bajorų žemvaldžių sudėtis Kauno ir Vilniaus gubernijose XIX a. antrojoje pusėje

  • Tamara Bairašauskaitė
Keywords: bajorai žemvaldžiai, dvarininkai, ne dvarininkai, statistika, tautybė, žemėvalda

Abstract

Straipsnyje (1) nagrinėjama Kauno ir Vilniaus gubernijų bajorų žemvaldžių stratifikacija pagal valdomos žemės plotą ir jų tautinė / konfesinė sudėtis. Aptariama, kaip šios visuomenės grupės sudėtį perteikė skirtingi šaltiniai, sudaryti XIX  a. 8 deš. – XX a. pradžioje – centrinės valdžios, vietinės administracijos ir iždo, bajorų luominių institucijų ir statistikos komitetų dokumentai, taip pat atskleidžiama, kaip susidarė informacijos apie bajorų luomą netolygumai ir skirtumai. Daroma išvada, kad bajorų žemvaldžių stratifikacija (stambūs, vidutiniai ir smulkūs bajorai) atspindėjo bendrą luomo raidos tendenciją – jis smulkėjo ir nyko. Bajorų žemvaldžių tautinė sudėtis buvo marga, tačiau susidariusi rusų dvarininkų grupė mažai keitė jos tradicinę tautinę sudėtį, susiformavusią XIX a. pirmojoje pusėje.
Published
2013-03-31
Section
History