Grupė – aktyvi visuomenės ląstelė: lietuvių pagonys

  • Egidija Ramanauskaitė
  • J. Rimas Vaišnys
Keywords: kultūrinė grupė, dinaminė sistema, aplinka, būsena, išraiška / saviraiška

Abstract

Straipsnyje pateikiamas lietuvių pagonių grupės tyrimas, kuriuo siekiama atskleisti šios grupės narių tarpusavio bendravimo ir bendravimo su aplinka procesus  (1). Ty­rimas organizuotas ir konceptualizuotas naudojant dinaminių sistemų teorijos pri­eigą. Tyrimo rezultatai rodo grupėje vykstančius tapatybės formavimo bei jos išsaugojimo priešiškoje socialinėje aplinkoje procesus. Aptariami procesai yra susiję su grupės vidaus organizacija ir grupės narių poreikiu pateisinti ir įprasminti savo vertybes bei elgesį, „valdyti“ neigiamą aplinkos poveikį. Tyrinėti mikroprocesai išvadose konceptualizuojami makrolygmeniu siejant juos su bendruomenės ir vi­suomenės veiklos efektyvumu (2).
Published
2014-02-05
Section
Ethnology