Vaikas ir viešoji erdvė. Tėvų nuostatos XX–XXI a.

  • Audronė Daraškevičienė
Keywords: kūdikis, vaikas, viešumas, viešoji erdvė

Abstract

Straipsnyje įvairiais aspektais analizuojamas vaiko (iki 3 metų) dalyvavimas viešajame gyvenime XX–XXI a. Lietuvoje. Pagal tėvų su vaikais dalyvavimą viešojoje erdvėje aiškinamasi: koks vaiko amžius laikytas (laikomas) tinkamu pradėti lankytis viešumoje; analizuojami įsitikinimai, lėmę skirtingas nuostatas dėl vaikų dalyvavimo viešajame gyvenime; bandoma atskleisti vaiko priežiūros aplinkybes, visuomenės vertybes, bendruomeninio gyvenimo niuansus, turėjusius įtakos šių nuostatų kaitai. Daroma išvada, kad XXI  a. pirmaisiais dešimtmečiais, palyginti su ankstesniuoju laikotarpiu, akivaizdus besiformuojantis naujas mažo vaiko dalyvavimo viešojoje erdvėje modelis.
Published
2015-08-28
Section
Ethnology