Jaunimo požiūriai į savo pačių, tėvų ir senelių šventes. Mėgstamiausia jaunimo šventė

  • Asta Venskienė
Keywords: kalendorinės šventės, mėgstamiausia šventė, jaunimas

Abstract

Straipsnio tikslas – remiantis jaunimo požiūriu, išanalizuoti kalendorinių švenčių šventimo skirtumus tarp kartų, nustatyti mėgstamiausias jaunimo šventes ir su jų šventimu susijusius kontekstus. Etnografinių duomenų analizė rodo, kad visos trys respondentų šeimos kartos (seneliai, tėvai ir vaikaičiai) dažniausia švenčia šias šventes: Kūčias / šv. Kalėdas, šv. Velykas, Naujuosius metus, Visų šventųjų / Vėlinių dienas, Jonines. Jaunimas linkęs pabrėžti savo švenčiamų švenčių tęstinumą. Teigiama, kad šventes jie perėmė iš senelių, tėvų ir dažnai švenčia su jais drauge. XXI a. pradžios studentiško jaunimo pačios mėgstamiausios šventės yra Kūčios, šv. Kalėdos. Paminėtos ir kitos šventės (šv. Velykos, Joninės, Visų šventųjų / Vėlinių dienos, Naujieji metai ir Užgavėnės), tačiau joms dėmesio skiriama kur kas mažiau. Pagrindiniai motyvai, kodėl Kūčios ir šv. Kalėdos yra mėgstamiausios respondentų šventės, yra susiję su socialiniais santykiais, žmonių prisiminimais apie šventes, ypač likusiais iš vaikystės, pasiruošimu šventėms ir jų šventimo specifika.
Published
2016-05-09
Section
Ethnology