Atributinių ir predikatinių junginių su būdvardžiais dažnumas ir struktūra sakytinėje kalboje

  • Laura Kamandulytė-Merfeldienė
  • Ingrida Balčiūnienė
Keywords: sintaksinė funkcija, atributas, predikatas, tekstynas, sakytinė kalba

Abstract

Tyrimo tikslas ‒ remiantis natūralios kalbos analize, aprašyti sintaksinių būdvardžių funkcijų skyrimo kriterijus, aptarti atributinių ir predikatinių junginių su būdvardžiais struktūrą bei dažnumą sakytinėje kalboje. Tyrimo metu taikomas tekstynų lingvistikos metodas. Tyrimo šaltinis – Vytauto Didžiojo universitete sukurtas morfologiškai ir iš dalies sintaksiškai anotuotas 225 000 žodžių Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas, apimantis 80 valandų suskaitmenintų ir specialiomis programomis apdorotų garso įrašų.
Published
2016-09-28
Section
Language