Profesinio tapatumo stiprinimo praktika: vilniečių profesinė diena

  • Irma Šidiškienė
Keywords: profesinė diena, profesinis tapatumas, modernios šventės struktūra, modernios šventės data-idėja

Abstract

Remiantis lauko tyrimais ir medijoje skelbtų reportažų analize, straipsnyje siekiama išnagrinėti profesinės dienos (šventės idėjos ir struktūros) poveikį profesinio tapatumo stiprinimui. Tyrimas rodo, jog standartizuotas šventimas, leidęs apimti platesnį profesijos narių ratą, šventę labiau užtvirtino, o dienos paminėjimas neformaliu lygmeniu, t. y. tarp bendradarbių ir ypač šeimos rate, užtikrino profesinės dienos gyvybingumą. Minėjimų datos stipriai susaistytos su ideologija, istorine atmintimi, tačiau tyrimas rodo, kad dabar dauguma vilniečių neakcentuoja, nežino ir visiškai nesidomi, kodėl buvo pasirinkta konkreti data profesinės dienos minėjimui.
Published
2016-09-28
Section
Ethnology