Aleksandro Jogailaičio laikų pasiuntiniai į Lenkijos karalystę

  • Rita Regina Trimonienė
Keywords: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Lenkijos karalystė, Aleksandras Jogailaitis, pasiuntinių tarnyba, valdovo dvaro pareigūnai

Abstract

Pasitelkus prozopografinį metodą, straipsnyje siekiama apibrėžti ir charakterizuoti Aleksandro Jogailaičio laikų LDK pasiuntinių į Lenkijos karalystę korpusą, išnagrinėti atskirų asmenų diplomatinę veiklą, jos ypatumus. Diplomatiniai santykiai buvo palaikomi valdovo vardu, tačiau su Ponų tarybos žinia. 1492–1506 m. įvairiuose šaltiniuose užfiksuota 20 pasiuntinybių, į kurias vyko maždaug 28 asmenys, priklausę Ponų tarybai.
Published
2016-11-24
Section
History