Jankauskas, Vytas

  • Lituanistica Vol 60 No 1 (2014) - History
    Kunigaikščio Jonušo Boleslovaičio Svirskio (mirė 1597 m.) karjera: nuo vietinių pareigybių iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diplomatinės tarnybos
    Abstract  PDF