Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 61, No 1 (2015) 1759 metų Ziwato įvardžiuotiniai būdvardžiai Abstract   PDF
Sonata Vaičiakauskienė
 
Vol 63, No 4 (2017) A Review of Research into the Intonation of the Lithuanian Language Abstract   PDF
Gintautas Kundrotas
 
Vol 59, No 1 (2013) Agluonos šventovės istorinės kilmės priežastys Abstract   PDF
Alfonsas Motuzas
 
Vol 61, No 4 (2015) Aisčiai ir jų istorija Abstract   PDF
Eugenijus Jovaiša
 
Vol 62, No 3 (2016) Aleksandro Jogailaičio laikų pasiuntiniai į Lenkijos karalystę Abstract   PDF
Rita Regina Trimonienė
 
Vol 58, No 4 (2012) Anykščių šilelis polemikos tarp romantinio ir klasikinio meno kontekste Abstract   PDF
Gintaras Lazdynas
 
Vol 57, No 3 (2011) Anykštėnų patarmės diferenciacija Abstract   PDF
Žaneta MARKEVIČIENĖ
 
Vol 57, No 2 (2011) Apie lietuvių kalbą ir kitokią lituanistiką Abstract   PDF
 
Vol 63, No 4 (2017) Archaeobotanical Investigations of a Burnt-down Storage Shed in the Civitas Rutenica Quarter: An Insight into the Daily Lives of Foreigners in Vilnius in the Late Fourteenth Century – the First Half of the Fifteenth Century Abstract   PDF
Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė, Rytis Jonaitis, Irma Kaplūnaitė
 
Vol 57, No 2 (2011) Asmenybės ir epochos ryšiai istorinėje biografistikoje Abstract   PDF
Darius ŽIEMELIS
 
Vol 57, No 1 (2011) Atmena autoriams Abstract   PDF
 
Vol 57, No 2 (2011) Atmena autoriams Abstract   PDF
 
Vol 57, No 3 (2011) Atmena autoriams Abstract   PDF
 
Vol 57, No 4 (2011) Atmena autoriams Abstract   PDF
 
Vol 62, No 2 (2016) Atributinių ir predikatinių junginių su būdvardžiais dažnumas ir struktūra sakytinėje kalboje Abstract   PDF
Laura Kamandulytė-Merfeldienė, Ingrida Balčiūnienė
 
Vol 63, No 1 (2017) Axes of the Tenth–Thirteenth Centuries: Certain Features of the Shape Abstract   PDF
Arvydas Malonaitis
 
Vol 60, No 1 (2014) Bajorai baltarusiškų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų žemės teismo knygose. Teisinis aspektas Abstract   PDF
Darius Vilimas
 
Vol 59, No 1 (2013) Bajorai Upytės pavieto teisme pagal žemės teismo knygas (paskutinysis XVI a. dešimtmetis) Abstract   PDF
Darius Vilimas
 
Vol 62, No 1 (2016) Bajorų luomo santykis su kitomis socialinėmis grupėmis pagal žemės teismų knygas (Lietuvos totoriai) Abstract   PDF
Darius Vilimas
 
Vol 58, No 3 (2012) Bajorų žemėvalda XIX a. 8-ajame dešimtmetyje – 1905 m. : Kauno ir Vilniaus gubernijos Abstract   PDF
Tamara Bairašauskaitė
 
Vol 58, No 2 (2012) Bajorų žemėvaldos slinktys XIX a. antrojoje pusėje: dvarų sekvestravimas ir konfiskavimas, rusų dvarininkų grupės susidarymas (Kauno ir Vilniaus gubernijos, 1863–1873 m.) Abstract   PDF
Tamara Bairašauskaitė
 
Vol 59, No 1 (2013) Bajorų žemvaldžių sudėtis Kauno ir Vilniaus gubernijose XIX a. antrojoje pusėje Abstract   PDF
Tamara Bairašauskaitė
 
Vol 59, No 3 (2013) Baltistika Vengrijoje: kontaktai su vengrais atsinaujina Details   PDF
 
Vol 57, No 1 (2011) Baltų tautinio sąmonėjimo skirtumai ir jų įtaka dabarties politikai Abstract   PDF
Alvydas BUTKUS
 
Vol 61, No 1 (2015) Būdvardžio kamienų kaitos tendencijos XIX a. raštuose rytų aukštaičių patarme Abstract   PDF
Regina Rinkauskienė
 
Vol 61, No 4 (2015) Buitinių patogumų pokyčiai Vilniaus pirklių namuose XIX a. antrojoje pusėje Abstract   PDF
Aelita Ambrulevičiūtė
 
Vol 57, No 4 (2011) Būtiškosios šviesos spindėjimas Ričardo Mikutavičiaus lyrikoje Abstract   PDF
Inga STEPUKONIENĖ
 
Vol 62, No 1 (2016) Čekų ir slovakų liaudies kalendorius. Etnolingvistinis aspektas Details   PDF
Rasa Paukštytė-Šaknienė
 
Vol 64, No 2 (2018) Celebrations and Occasions in Coworkers’ Culture: The Cases of Vilnius (Lithuania) and Sofia (Bulgaria) Abstract   PDF
Irma Šidiškienė
 
Vol 64, No 1 (2018) Circumstances of Scientific Travels to Western Europe and Their Organization at the University of Vilnius (1803–1832) Abstract   PDF
Daiva Milinkevičiūtė
 
Vol 64, No 1 (2018) Cultural Activities of the Plungė Garrison, 1934–1940 Abstract   PDF
Gintaras Ramonas
 
Vol 58, No 1 (2012) Dėl kalbos archaikos ir inovacijų santykio (Zietelos lietuvių šnektos duomenimis) Abstract   PDF
Danguolė Mikulėnienė
 
Vol 57, No 3 (2011) Dėl lietuvių bendrinės kalbos priesagos -auti veiksmažodžių kirčiavimo Abstract   PDF
Vidas KAVALIAUSKAS
 
Vol 57, No 4 (2011) Dėl VLKK koreguotų paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo normų Abstract   PDF
Vidas KAVALIAUSKAS, Gintarė PALIUKĖNAITĖ
 
Vol 62, No 4 (2016) Didysis karas: diskursai ir atminimo praktika tarpukario Lietuvoje Abstract   PDF
Vytautas Jokubauskas
 
Vol 58, No 2 (2012) Dr. Jono Šliūpo veikla naujuose tyrinėjimuose Abstract   PDF
Juozas Skirius
 
Vol 58, No 1 (2012) Dubingių istorinė žemė – Rytų Lietuvos pilkapių kultūros ar lietuvių pilkapių teritorija? Abstract   PDF
Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas, Ramūnas Šmigelskas, Renaldas Augustinavičius
 
Vol 61, No 2 (2015) Dvaro, sentikių ir „amžinųjų činšininkų“ santykiai žemės dalybose XIX a. II pusėje Abstract   PDF
Tamara Bairašauskaitė
 
Vol 63, No 2 (2017) Early Socialization of the Child: Cultural Aspects of Childcare in Twenty-First-Century Lithuania Abstract   PDF
Audronė Daraškevičienė
 
Vol 61, No 2 (2015) Enciklopedija XXI amžiaus Lietuvai (2000–2014 m.) Details   PDF
Juozas Skirius, Eugenijus Jovaiša
 
Vol 60, No 4 (2014) Etnografinės medžiagos rinkimo priemonių kalendorinių švenčių tema raidos tendencijos Abstract   PDF
Asta Venskienė
 
Vol 63, No 3 (2017) Evangelical Lutheran Baptism in the Tauragė District in the Second Half of the Twentieth Century Abstract   PDF
Jonas Mardosa
 
Vol 64, No 1 (2018) Festivals in Families in Vilnius and Sofia Abstract   PDF
Rasa Paukštytė-Šaknienė
 
Vol 59, No 3 (2013) Garliavos provizoriaus Kazio Aglinsko ir Jono Basanavičiaus bičiulystė Abstract   PDF
Inga Stepukonienė
 
Vol 59, No 2 (2013) Grafema su pagrindu <e>: sudėtinių grafemų ir morfemų santykis ankstyvojoje Simono Daukanto leksikografijoje Abstract   PDF
Birutė Gudelienė
 
Vol 59, No 4 (2013) Grupė – aktyvi visuomenės ląstelė: lietuvių pagonys Abstract   PDF
Egidija Ramanauskaitė, J. Rimas Vaišnys
 
Vol 60, No 3 (2014) Gydytojas Mikalojus Kuprevičius lietuvių medicinos terminologijos baruose Abstract   PDF
Palmira Zemlevičiūtė
 
Vol 64, No 1 (2018) Hillforts in the Eyes of Residents Abstract   PDF
Arvydas Malonaitis
 
Vol 57, No 3 (2011) Ignas Šeinius – autoredaktorius Abstract   PDF
Laima ARNATKEVIČIŪTĖ
 
Vol 60, No 4 (2014) Iš Lietuvos istorijos šaltinių „kelionių“: XX a. pradžioje pradingusi Žemaitijos žemės teismo knyga (1595 m.) – Maskvoje Details   PDF
Jonas Drungilas
 
Vol 62, No 4 (2016) Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje Opozicija Abstract   PDF
Mindaugas Tamošaitis
 
Vol 58, No 2 (2012) Istorijos muziejus: samprata, šiuolaikinių muziejinių naratyvų kūrimo idėjos ir jų raiška Vilniaus mieste Abstract   PDF
Rūta Šermukšnytė
 
Vol 60, No 3 (2014) Įvardijimai XIX amžiaus pradžioje: Telšių bažnyčios gimimo metrikų studija Abstract   PDF
Ilona Mickienė, Aušra Černiauskaitė
 
Vol 60, No 1 (2014) Jano Karlovičiaus susirašinėjimas su lietuvių kultūros ir mokslo veikėjais, bendradarbiavimas su kultūros ir mokslo draugijomis Abstract   PDF
Birutė Gudelienė
 
Vol 62, No 1 (2016) Jaunimo požiūriai į savo pačių, tėvų ir senelių šventes. Mėgstamiausia jaunimo šventė Abstract   PDF
Asta Venskienė
 
Vol 64, No 2 (2018) Judicial Culture at the Courts of Samogitia in the Early Seventeenth Century. Formulating a Problem. An Overview of the Manuscript Court Books (1600–1630) Abstract   PDF
Darius Vilimas
 
Vol 62, No 1 (2016) Juozas Baltušis ir Eduardas Mieželaitis tautinio atgimimo ir pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Abstract   PDF
Mindaugas Tamošaitis
 
Vol 57, No 4 (2011) Jūratė Statkutė de Rosales ir gotų istorija Abstract   PDF
Zigmas ZINKEVIČIUS
 
Vol 57, No 1 (2011) Kada lietuviai pradėjo kautis raiti? Abstract   PDF
Manvydas VITKŪNAS
 
Vol 59, No 3 (2013) Kalbinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (iki XVI a. vid.): interpretacijos istoriografijoje Abstract   PDF
Raimonda Ragauskienė
 
1 - 60 of 193 Items 1 2 3 4 > >>