Šviesos spektro sudėties įtaka bulvių (Solanum tuberosum L.) stiebagumbių apikalinio dominavimo slopinimui

  • Živilė JUKNEVIČIENĖ
  • Giedrė SAMUOLIENĖ
  • Akvilė VIRŠILĖ
  • Pavelas DUCHOVSKIS
  • Egidija VENSKUTONIENĖ

Abstract

Eksperimentai vykdyti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos fitotroniniame komplekse. Tirtas šviesos spektro sudėties poveikis sėklinių bulvių stiebagumbių dygimui bei apikalinio dominavimo slopinimui. Bulvių stiebagumbiai tris savaites iki sodinimo švitinti kietakūnio apšvietimo komplekse, kurio moduliai sudaryti iš raudonos 638, papildytos mėlyna 445, raudona 660, raudona 669, tolimąja raudona 731 bei UV 385 nm šviesa, taip pat po fluorescencine lempa. Palyginamieji stiebagumbiai laikyti fitotrono kameroje be apšvietimo. Skirtinguose apšvietimo deriniuose bendras fotonų srauto tankis buvo palaikomas vienodame lygyje (50 μmol cm–2 s–1). Eksperimento pabaigoje buvo vertinamas bendras bei skirtingose stiebagumbio dalyse sudygusių pumpurų skaičius, pumpurų spalva, stiebagumbio masė, sukauptų sacharidų kiekis apikaliniuose pumpuruose, apikalinių pumpurų zonose ir šoninėse zonose. Nustatyta teigiama šviesos spektro sudėties įtaka bulvių stiebagumbių dygimui. Švitinti stiebagumbiai formavo trumpus, kompaktiškus pumpurus, tamsoje laikytų bulvių stiebagumbių pumpurai buvo šviesiai geltoni, ištįsę. Daugiausiai sudygusių pumpurų (94,40 %) rasta, kai daiginimui naudotos raudonos 638, mėlynos 445 ir tolimosios raudonos 731 nm spalvų komponentės. Sudygusių pumpurų skaičius nustatytas 37,31 % didesnis nei tamsoje laikytų (palyginamųjų) stiebagumbių. Dėl pagrindinių raudonų 638 ir 669 su mėlyna 445 nm komponenčių įtakos buvo nustatytas didžiausias stiebagumbių apikalinio vyravimo slopinimas. Neigiamas poveikis stiebagumbių dygimui nustatytas, kai apšvietimo derinys raudonos 638 nm, raudonos 669 nm, tolimosios raudonos 731 nm bei mėlynos 445 nm papildytas UV 385 nm (L7). Sudygusių pumpurų skaičius buvo 10 % mažesnis nei tamsoje laikytų stiebagumbių. Didesni sacharidų kiekiai apikaliniuose pumpuruose nustatyti tų stiebagumbių, kurie buvo laikyti tamsoje, kadangi į juos asimiliatų transportas buvo intensyvesnis nei į šoninius. Nustatyta, kad sacharidų kiekis pumpuruose bei pumpurų zonose didėjo dėl dygimointensyvumo. Raktažodžiai: bulvės, stiebagumbiai, apšvietimo deriniai, apikalinis dominavimas, pumpurai, sacharidai
Published
2011-01-01
Section
Agronomy