Sumedėjusių augalų būklės ir edafinių sąlygų tyrimai Alytaus miesto želdynuose

  • Kęstutis ŽEIMAVIČIUS
  • Vilija SNIEŠKIENĖ
  • Rimantas VAISVALAVIČIUS
  • Antanina STANKEVIČIENĖ

Abstract

Pateikiami 2009–2010 m. Alytaus miesto skirtingo tipo želdynuose atliktos medžių būklę ir jų augimo sąlygas apibūdinančių rodiklių stebėsenos rezultatai. Tai dalis darbų siekiant išsaugoti ir sukurti (įveisti) naujus miesto želdynus, juos prižiūrėti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, suformuojant visavertę žaliųjų teritorijų sistemą. Nustatyta, kad Alytaus miesto parkuose želdiniai auga sąlyginai natūraliame dirvožemyje ir aplinkos sąlygos čia jiems yra palankios. Mažiau palankios jos yra gatvių želdiniams – nors cheminio dirvožemio užterštumo Cl ir Na nenustatyta, tačiau svarbių augalams augti maisto medžiagų (K, Ca ir Mg) jame yra labai mažai. Be to, šarmiškoje aplinkoje (kai pH gerokai didesnis nei 7) ir šių nedidelių minėtų cheminių elementų kiekių pasisavinimas gali būti pasunkėjęs. Vyraujančios rūšies – mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) medžių būklė blogesnė gatvių želdiniuose negu rekreaciniuose želdynuose. 2010 m. stebėtas grybinių ligų ant medžių lapų išplitimas parkuose ir skveruose. Aptikta 17 rūšių ligų sukėlėjų ir 14 rūšių kenkėjų, turinčių neigiamą įtaką augalų būklei. Keywords: Alytus, želdynai, dirvožemis, aplinkos sąlygos, būklė
Published
2011-01-01
Section
Agronomy