Suvalkijos etnografinio regiono eksperimentinis senųjų vienkieminių sodybų želdinimo tradicijų tyrimas

  • Romualdas MISIUS

Abstract

Dabartinis Lietuvos kaimiškasis kraštovaizdis suformuotas vykdant kolūkinę žemėnaudą ir visuotinę žemių melioraciją. Žemės ūkio gamybos industrializavimas, visos kaimo apgyvendinimo sistemos pertvarkymas, naujų kolūkinių gyvenviečių statyba, melioracija ir vienkieminės sistemos naikinimas labai sumažino kaimiškojo kraštovaizdžio istorinio perimamumo sąlygas, paspartino kraštotvarkinių tradicijų, vietinio bei nacionalinio savitumo nykimą, perimtinų vienkieminių sodybų ir apsauginių želdynų erdvinės sistemos smulkesnių komponentų, palaikančių kaimiškojo kraštovaizdžio savitumo tęstinumą, ekologinės pusiausvyros stabilumą bei istoriškai susiklosčiusio agrarinio kraštovaizdžio raidos perspektyvą. Todėl šalies kaimiškojo kraštovaizdžio nacionalinio ir etnoregioninio savitumo atstatymas labai svarbus pirmiausia krašto kultūrai, jo identitetui Europoje išsaugoti, tarptautiniam Lietuvos įvaizdžiui ir patrauklumui didinti. Nuo seno kaimiškajam kraštovaizdžiui didelę vizualinę įtaką turėjo valstiečių sodybos ne tik savo etnoarchitektūriniais pastatais, bet ir savitu apželdinimu. Jos buvo ir toliau išlieka kaimiškojo kraštovaizdžio nacionalinį bei etnoregioninį savitumą formuojančiu ir atspindinčiu elementu. Straipsnyje trumpai pristatoma kaimo sodybų želdinimo tradicijų tyrimo metodika ir analizuojami Marijampolės etnografinio regiono senųjų vienkieminių sodybų želdinimo tradicijų eksperimentinio tyrimo rezultatai. Keywords: kaimiškasis kraštovaizdis, valstiečio sodyba, sodybos želdynas, želdinimo tradicijos
Published
2011-01-01
Section
Environmental Engineering and Landscape Management