Cukrinių runkelių moksliniai tyrimai Lietuvoje:1910–2010 m.

  • Birutė PETKEVIČIENĖ

Abstract

Cukriniai runkeliai yra palyginus jauni augalai, iš kurių šakniavaisių žmonės pradėjo gaminti cukrų. Lietuvoje pirmieji moksliniai cukrinių runkelių auginimo tyrimai pradėti 1910 m. Baisogalos stotyje. Cukrinių runkelių tyrimus būtų galima suskirstyti į kelis tarpsnius. Pirmas tarpsnis – 1910–1929 m. – tai pavienių iniciatyvių žmonių daromi cukrinių runkelių tyrimai. Antrame tarpsnyje – 1930–1959 m. – buvo organizuoti cukrinių runkelių tyrimai: veislių palyginimo, tręšimo salietra ir agrotechninių priemonių panaudojimo lengvo, vidutinio, sunkaus priemolio dirvožemiuose. Trečias tarpsnis – 1960–1970 m. – tai dirbtinių cheminių medžiagų ir mechanizacijos panaudojimo tyrimų cukrinių runkelių pasėliuose pradžia. Ketvirtas tarpsnis – 1971–1990 m. – tai intensyvaus cheminių medžiagų panaudojimo ir darbo sąnaudų mažinimo įvairiais būdais tyrimai, auginant cukrinius runkelius. Penktas tarpsnis – nuo 1991 m. – tai optimizuoto tręšimo, derliaus potencialo didinimo, integruotos augalų apsaugos tyrimai cukrinių runkelių pasėliuose. Įvairius cukrinių runkelių auginimo technologijos aspektus tyrinėjo prof. habil. dr. Vladas Čaikauskas. Prof. habil. dr. Regina Žulienė tyrinėjo cukrinių runkelių auginimo intensyvinimo galimybes Lietuvoje bei cukrinių runkelių šakniavaisių kokybę. Kompleksiškai įvairius cukrinių runkelių mitybos aspektus tyrinėjo prof. habil. dr. Zigmas Jonas Vaišvila. Cukrinių runkelių programuotam derliui tręšimo sistemų algoritmus sudarė Lietuvos mokslų akademijos narys eksp. prof. Alfonsas Švedas. Kai kurie cukrinių runkelių tyrimai apibendrinti moksliniuose darbuose – disertacijose. Pirmasis cukrinių runkelių auginimo Lietuvoje tematika 1924 m. apgynęs daktaro disertaciją buvo Jurgis Krikščiūnas. Atlikti cukrinių runkelių moksliniai tyrimai buvo apibendrinti daktaro disertacijose įvairių sričių specialistų: agronomų (63 %), inžinierių (24 %), biologų (9 %). Lietuvoje cukrinių runkelių tręšimas yra plačiausiai ištyrinėta agronomijos mokslo sritis. Tačiau mažiausiai tyrinėti cukrinių runkelių auginimo fiziologiniai ir aplinkosauginiai aspektai. Raktažodžiai: cukriniai runkeliai, moksliniai tyrimai
Published
2011-04-01
Section
Agronomy