Ūkinės veiklos rodiklių vertinimo aspektai valstybinėse miškų urėdijose

  • Marius KAVALIAUSKAS
  • Romualdas DELTUVAS
  • Gintautas ČINGA

Abstract

Valstybinių miškų urėdijų veiklos veiksmingumo vertinimui skiriama vis daugiau dėmesio, siekiant padidinti viešojo sektoriaus indėlį į valstybės biudžetą. Ūkio subjekto veiksmingumo vertinimo esmę sudaro veiklos rezultatų palyginimas su naudotais ištekliais. Didžiausia visų veiksmingumo vertinimo metodų patikimumo problema yra objektyvios ir visiems proceso dalyviams priimtinos ūkio subjektų išteklius ir rezultatus charakterizuojančių rodiklių bei jų svorių sistemos parengimas. Darbe yra pateikiamos dvi miškų urėdijų veiklos ištekliais ir rezultatais charakterizuojamos rodiklių sistemos – detalizuota ir jos pagrindu paruošta, sustambinta. Abiem atvejais atrinktiems rodikliams buvo suteikti svoriai. Tiek rodiklių sistemai sudaryti, tiek svoriams nustatyti buvo taikytas ekspertų metodas. Panaudojus sustambintą veiklos rodiklių sistemą nustatyta, kad veiksmingiausios yra stambios ir didžiausias kirtimo apimtis turinčios miškų urėdijos. Raktažodžiai: miško ūkis, miškų urėdija, veikla, rodikliai, sistema, veiksmingumas, vertinimas
Published
2011-10-01
Section
Forestry