Ekologinių trąšų ir bioaktyvatorių įtaka paprastųjų kviečių (Triticum aestivum L.) ir Spelta kviečių (Triticum spelta L.) produktyvumui bei derliaus kokybei

  • Danutė JABLONSKYTĖ-RAŠČĖ
  • Stanislava MAIKŠTĖNIENĖ
  • Jurgita CESEVIČIENĖ
  • Audronė MANKEVIČIENĖ

Abstract

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Joniškėlio bandymų stotyje 2009–2011 m. ekologinėje agrosistemoje tirta ekologinių trąšų Ekoplant, bioaktyvatorių Biokal 01 ir Terra Sorb Foliar bei jų derinių įtaka žieminių kviečių Spelta (Triticum spelta L.) ir paprastųjų kviečių (Triticum aestivum L.) pirminių produktyvumo elementų formavimuisi, grūdų derliui ir kokybei. Dirvožemis – giliau karbonatingas, giliau glėjiškas rudžemis pagal FAO klasifikaciją Endocalcari-Endohypogleyic-Cambisol. Tyrimų duomenimis, paprastieji žieminiai kviečiai peržiemojo geriau nei Spelta kviečiai, pavasarį jų daigų buvo 9–23 % daugiau už Spelta kviečių, todėl paprastųjų kviečių grūdų derlius buvo 8,8 % didesnis negu Spelta. Grūdų kokybiniams rodikliams esminės įtakos turėjo bioaktyvatorius Biokal 01, naudotas 3 kartus: vegetacijai atsinaujinus, bamblėjimo ir plaukėjimo tarpsniais. Naudojant bioaktyvatorių, baltymų ir glitimo kiekis atitinkamai padidėjo 2,1 % ir 2,6 %. Abiejų rūšių kviečiams naudotos vienodos ekologinės trąšos ir bioaktyvatoriai Spelta kviečių grūdų sedimentaciją sumažino 22,1 %, o kritimo skaičių 6,8 %, palyginti su paprastaisiais žieminiais kviečiais, tačiau Spelta žieminių kviečių glitimas buvo didesnis 15,4 %. Raktažodžiai: paprastieji ir Spelta kviečiai, ekologinės trąšos, bioaktyvatoriai, produktyvumo elementai, derlius, kokybė
Published
2012-01-01
Section
Agronomy