Organinių mulčių įtaka dirvos užterštumui piktžolių sėklomis

  • Rita PUPALIENĖ
  • Darija JODAUGIENĖ
  • Aušra SINKEVIČIENĖ
  • Kristina BAJORIENĖ

Abstract

Mulčiavimas plačiai taikomas kaip piktžolių kontrolės priemonė. Mažesnis piktžolių skaičius pasėlyje turi įtakos ir piktžolių sėklų bankui. Kai į dirvą patenka mažiau piktžolių sėklų, lengviau kontroliuoti ir piktžolių kiekį pasėlyje. 2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas) Pomologiniame sode įrengtas dviejų veiksnių lauko eksperimentas – siekta ištirti įvairių organinių mulčių ir jų sluoksnio storio įtaką dirvožemio savybėms, pasėlių piktžolėtumui ir žemės ūkio augalams. Dirvos užterštumo piktžolių sėklomis tyrimai atlikti 2007–2009 m. Dirvožemis – vidutinio sunkumo priemolis ant priesmėlio, paklotas ant moreninio molio, karbonatingas, giliau glėjiškas išplautžemis – Calcari-Endohypogleyic Luvisol. Eksperimento variantai: A veiksnys – organiniai mulčiai: 1) nemulčiuota, 2) smulkinti žieminių kviečių šiaudai, 3) žemapelkių durpės, 4) pjuvenos, 5) smulkinta vejų žolė; B veiksnys – mulčio sluoksnio storis: 1) 5 cm, 2) 10 cm. Esminė tirtų organinių mulčių ir jų sluoksnio storio įtaka piktžolių sėklų kiekiui dirvoje nenustatyta. Pastebėta piktžolių kiekio dirvoje mažėjimo tendencija šiaudais, durpėmis ir pjuvenomis mulčiuotuose laukeliuose, palyginti su nemulčiuotais. Taip pat mažiau piktžolių sėklų rasta dirvoje, mulčiuotoje storesniu (10 cm) mulčio sluoksniu, palyginti su piktžolių sėklų kiekiu dirvoje, mulčiuotoje plonesniu (5 cm) mulčio sluoksniu. Vyraujančios piktžolių sėklų rūšys dirvožemio armenyje: Chenopodium album L., Stellaria media L. ir Echinochloa crus-galli L. (P. Beauv). Naudojant mulčiavimui organines medžiagas, ypač žemės ūkio augalų liekanas, piktžolių sėklų kiekis dirvoje gali net padidėti, todėl prieš mulčiuojant svarbu įsitikinti, kad mulčiavimui skirtos medžiagos nėra užterštos piktžolių sėklomis. Raktažodžiai: organiniai mulčiai, piktžolių sėklų atsargos dirvožemyje, Chenopodium album, Stellaria media, Echinochloa crus-galli
Published
2012-01-01
Section
Agronomy