Rapsų liekanų vandeninių ištraukų alelopatinė įtaka vasarinių miežių dygimui bei augimui

  • Rimantas VELIČKA
  • Rita ČEPULIENĖ
  • Aušra MARCINKEVIČIENĖ
  • Rita PUPALIENĖ
  • Zita KRIAUČIŪNIENĖ
  • Robertas KOSTECKAS
  • Sigitas ČEKANAUSKAS
  • Rūta BIELIAUSKAITĖ

Abstract

Tyrimai atlikti 2011 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stoties laboratorijoje. Tyrimų tikslas – nustatyti ir įvertinti žieminių ir vasarinių rapsų liekanų (kūlenų, ražienojų ir šaknų) vandeninių ištraukų alelopatinę įtaką vasarinių miežių dygimui bei augimui. Eksperimento variantai: A veiksnys – rapsų liekanos: 1) žieminių rapsų kūlenos; 2) žieminių rapsų ražienojai; 3) žieminių rapsų šaknys; 4) vasarinių rapsų kūlenos; 5) vasarinių rapsų ražienojai; 6) vasarinių rapsų šaknys. B veiksnys – vandeninių ištraukų koncentracijos: 1) distiliuotas vanduo; 2) 1 : 6250 (rapsų liekanų ir vandens santykis); 3) 1 : 1250; 4) 1 : 250; 5) 1 : 50; 6) 1 : 10. Žieminių kviečių ir vasarinių miežių grūdai daiginti ant filtrinio popieriaus, sudrėkinto paruoštų koncentracijų vandeninėmis ištraukomis, Petri lėkštelėse, klimatinėje kameroje. Visų koncentracijų rapsų liekanų vandeninės ištraukos (1 : ≥10), palyginti su distiliuotu vandeniu, slopino vasarinių miežių (nuo 13,6 iki 28,6 % vnt.) dygimą. Miežių daigelių (nuo 14,4 iki 16,4 %) ir šaknelių augimas (nuo 14,2 iki 19,2 %), palyginti su distiliuotu vandeniu, buvo stimuliuojamas veikiant visų rapsų liekanų stipresnių koncentracijų (1 : 250 ir 1 : 50) vandeninėmis ištraukomis. Vertinant rapsų liekanų įtaką miežių dygimui nustatyta, kad vasarinių miežių dygimą stimuliavo žieminių rapsų ražienojai bei vasarinių rapsų šaknys, o daigelių ir šaknelių augimą – vasarinių rapsų kūlenos bei ražienojai. Žieminių rapsų kūlenų vandeninių ištraukų optinis tankis nustatytas didžiausias, vasarinių rapsų šaknų vandeninių ištraukų – mažiausias. Visų rapsų liekanų 1 : 10 koncentracijos vandeninės ištraukos optinis tankis nustatytas nuo 4,0 iki 12,4 karto didesnis, palyginti su kitų koncentracijų vandeninėmis ištraukomis. Raktažodžiai: alelopatija, rapsai, vasariniai miežiai, liekanos, vandeninės ištraukos, optinis tankis
Published
2012-01-01
Section
Agronomy