Trichotecenų kaupimosi dėsningumai žieminių ir vasarinių javų grūduose

  • Lina Kavaliauskienė
  • Audronė Mankevičienė
  • Zenonas Dabkevičius
Keywords: mikotoksinai, trichotecenai, deoksinivalenolis, T2 ir HT2 toksinai

Abstract

Grūdų užterštumas trichotecenų grupės mikotoksinais deoksinivalenoliu (DON), T-2 (T2) ir HT-2 toksinu tirtas žieminio bei vasarinio kviečio (Triticum aestivum L.) ir vasarinio miežio (Hordeum vulgare L.) 2006–2010 m. derliaus grūdų mėginiuose LAMMC Žemdirbystės institute. DON, T2 ir HT2 toksinų koncentracijos nustatytos CD-ELISA metodu sumaltuose grūdų mėginiuose naudojant Neogen Europe Ltd diagnostinius mikotoksinų nustatymo testus. Duomenys apdoroti kompiuterine programa STAT-ENG. Atlikus tyrimus nustatyta, kad A grupės trichotecenas DON dažnai aptinkamas žieminių ir vasarinių javų grūduose, išaugintuose Vidurio Lietuvoje. Didžiausias užteršimo lygis DON (100 %) bei aukščiausios koncentracijos nustatytos 2007 m. vasarinių kviečių grūdų mėginiuose ir siekė 445,3 μg kg–1. Žieminių kviečių grūdų mėginių šiuo mikotoksinu užteršimo lygis buvo žemesnis, o nustatytos koncentracijos mažesnės. Didžiausias užteršimo lygis B grupės trichotecenu T-2 toksinu nustatytas 2006–2007 m. vasarinių miežių mėginiuose ir siekė 95–100 %. Pavieniuose mėginiuose nustatytos koncentracijos (118,7–152,2 μg kg–1) buvo didesnės nei moksliniais tyrimais paremta pavojinga riba (100 μg kg–1).
Published
2012-05-01
Section
Agronomy