Medienos ruošos medkirte ir motoriniu pjūklu eglynuose lyginamoji ekonominė analizė

  • Stasys Mizaras
  • Mindaugas Matulis
Keywords: medkirtė, motorinis pjūklas, darbo našumas, tiesioginės išlaidos

Abstract

Lietuvoje ruošiant medieną vis plačiau naudojamos medkirtės. 2010 m. valstybiniuose miškuose medkirtėmis iškirsta 784 tūkst. m3 medienos (22,2 % bendro kiekio). Svarbu išsiaiškinti, kas efektyviau: medkirtė ar motorinis pjūklas. Straipsnyje pateikta medkirtės ir motorinio pjūklo darbo eglynuose lyginamoji ekonominė analizė. Plynai kertant eglynus medkirtės Timberjack 1270D darbo našumas yra didesnis nei motorinio pjūklo. Kai kertamų medžių stiebo tūris mažas (0,1 m3), medienos ruošos išlaidos motoriniu pjūklu yra mažesnės nei dirbant medkirte. Didėjant stiebo tūriui, medienos ruošos išlaidos medkirte mažėja, palyginti su išlaidomis dirbant motoriniu pjūklu. Medkirtės darbo ekonominis efektyvumas didėja, kai intensyviau taikomos pamainos.
Published
2012-05-01
Section
Forestry