Istorinio Obelynės želdyno pietinės dalies būklė ir dendrologinės vertybės

  • Lina Straigytė
  • Tadas Vaidelys
Keywords: dendroflora, taksonai, T. Ivanauskas, augalų būklė

Abstract

Straipsnyje apžvelgiama Obelynės želdyno pietinės dalies istorija, asmeninis Tado Ivanausko indėlis kuriant želdyną tarpukario Lietuvoje ir sovietiniu laikotarpiu. Analizuojama parko raida ir būklė po profesoriaus T. Ivanausko mirties. Įvertinta dabartinė pietinės Obelynės želdyno dalis (praėjus 40 metų po parko įkūrėjo mirties), čia augančių sumedėjusių augalų sistematika, dendrometriniai duomenys. Nustatyta, kad pietinė Obelynės dalis išliko autentiškiausia, beveik tokia pati, kokią profesorius T. Ivanausko sukūrė. Inventorizavus šiandieninius pietinės dalies želdyno sumedėjusius augalus nustatyta, kad pušūnų parke auga 13 taksonų, magnolijūnų – 80 taksonų. Jie priklauso 25 šeimoms ir 52 gentims. Įvertinus sumedėjusių augalų būklę nustatyta, kad didžiausią dalį sudaro geros ir patenkinamos būklės sumedėję augalai, rasti 33 sausuoliai.
Published
2012-05-01
Section
Forestry