Ilgalaikio supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos įtaka žieminių kviečių pasėliui

  • Aistė Juchnevičienė
  • Steponas Raudonius
  • Dovilė Avižienytė
  • Kęstutis Romaneckas
  • Vaclovas Bogužas
Keywords: žieminiai kviečiai, žemės dirbimas, tiesioginė sėja, šlyties pasipriešinimas, dirvos drėgnis, sliekų gausumas, piktžolių gausumas

Abstract

Siekiant įvertinti ilgalaikio supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos įtaką kviečių pasėliui, 2008–2010 m. atlikti ilgalaikio eksperimento tyrimai Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje 1999 m. įrengtame giliau glėjiškame pasotintajame palvažemyje PLb-g4 (Endohipogleyic-Eutric Planasols – Ple-gln-w, pagal FAO), vidutinio sunkumo priemolyje ant smėlingo lengvo priemolio. Lauko eksperimento variantai: 1. Įprastinis arimas 23–25 cm gyliu. 2. Seklusis arimas 12–15 cm gyliu. 3. Gilusis purenimas (kultivavimas strėliniais noragėliais 23–25 cm gyliu). 4. Seklusis purenimas 12–15 cm gyliu. 5. Tiesioginė sėja į neįdirbtą dirvą (esant reikalui purkšta glifosatu). Atliekant eksperimentą taikyta tokia augalų rotacija: 1)  vasariniai rapsai; 2) žieminiai kviečiai; 3) kukurūzai; 4) vasariniai miežiai. Nustatyta, kad ilgalaikė tiesioginė sėja padidina viršutinių armens sluoksnių šlyties pasipriešinimą. Nuėmus žieminių kviečių derlių, viršutiniame (0–7 cm) ir gilesniame (7–15 cm) sluoksnyje šlyties pasipriešinimas buvo esmingai (P < 0,05) didesnis, palyginti su įprastiniu žemės dirbimu. Seklaus arimo, seklaus ir gilaus purenimo esminė įtaka šlyties pasipriešinimui nenustatyta. Taikant tiesioginę sėją dirvos drėgnumas viršutiniame (0–10 cm) ir gilesniame (10–20 cm) dirvožemio armens sluoksniuose, nuėmus žieminių kviečių derlių, buvo esmingai didesnis, palyginti su įprastiniu žemės dirbimu. Kiti žemės dirbimo supaprastinimo būdai neturėjo esminės įtakos dirvos drėgniui po žieminių kviečių sėjos, pavasarį bei po derliaus nuėmimo. Supaprastintas žemės dirbimas ir tiesioginė sėja skatino sliekų plitimą armenyje. Esmingai didesnis sliekų skaičius ir jų biomasė rasta sekliai purentuose ir ypač neįdirbtuose laukeliuose (atitinkamai 61  ir 121 %, o masė 45 ir 460 %), palyginti su įprastiniu gyliu įdirbtais laukeliais. Didesnis trumpaamžių piktžolių skaičius rastas kviečių pieninės brandos tarpsniu supaprastintai įdirbtuose ir neįdirbtuose laukeliuose (negu ariant įprastai). Laukeliuose, kuriuose buvo taikytas supaprastintas žemės dirbimas ir tiesioginė sėja, kviečiai dygo greičiau, palyginti su įprastiniu arimu. Produktyvių stiebų tankumo duomenys parodė, kad žemės dirbimo įtaka šio rodiklio pokyčiams nebuvo esminė. Vidutiniais 2008–2010  m. duomenimis, iš esmės mažesnis (7  %) kviečių grūdų derlius gautas tik sekliai purentuose laukeliuose, palyginti su įprastai artais laukeliais.
Published
2012-12-14
Section
Agronomy