Biodyzelino, gauto naudojant sėjamųjų judrų aliejų, būvio ciklo rodikliai ir biologinis suirimas

  • Violeta Makarevičienė
  • Eglė Sendžikienė
Keywords: riebalų rūgščių metilesteriai, gyvavimo ciklas, energijos veiksmingumo rodikliai, biologinis suirimas

Abstract

Siekiant sumažinti neigiamą biodyzelino gamybos poveikį maisto sektoriui, būtina biodyzelino gamybai naudoti alternatyvias aliejingąsias  /  riebalingąsias žaliavas ar / ir atliekas. Biodyzelinui keliamus reikalavimus atitinka metilesteriai, gauti iš sėjamųjų judrų aliejaus ir atliekinių riebalų mišinių santykiu 1 : 1. Nustatyta, kad būvio ciklo energijos veiksmingumo rodiklis (R1) tiesiogiai priklauso nuo judrų derlingumo. Energijos kiekis, sunaudotas judrų aliejaus riebalų rūgščių metilesterių (JME) gamybai, yra didesnis už iš JME išgaunamą energijos kiekį (energijos veiksmingumo rodiklis mažesnis kaip  1), todėl esant 1,6  t  ha–1 ir mažesniam judrų derliui, JME negalima priskirti atsinaujinantiems degalams. Riebalų rūgščių metilesteriai, gauti iš riebalingųjų atliekų, pasižymi didesnėmis energijos veiksmingumo rodiklio vertėmis, palyginti su JME. Atliekinių riebalų rūgščių metilesterių (AME) būvio ciklo energijos veiksmingumo rodiklis R1 yra 4,94, o dvikomponenčių (JME-AME santykiu 1  :  1) degalų, kai judrų derlius 1,28 t ha–1, R1 – 1,34, o kai derlius 1,6 t ha–1, R1 – 1,5. Nustatyta, kad judrų aliejaus ir atliekinių riebalų rūgščių metilesterių mišiniai (santykiu 1 : 1) atitinka biodegalams keliamus biologinio suirimo reikalavimus, nes per 21 parą biologiškai suyra daugiau nei 90 % šių degalų.
Published
2012-12-14
Section
Biotechnology and Bioengineering